Chuyên mục
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 1
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 2
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 3
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 4
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 5
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 5
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 6
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 6
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 7
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 9
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 10
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 12
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 14
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 16
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 17
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 18
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 19
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Sách kỷ niệm
Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Kỷ Niệm Về Nhạc Sĩ Anh Bằng
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Sách Kỷ Niệm Về Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ
Phần 1
Phần 2
Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Văn học
Văn
Thơ
Nghệ thuật
3 videos clips của buổi TalkShow trên đài truyền hình BYN
Âm nhạc
Âm nhạc
Archive
Music Online

There seems to be an error with the player !

Hình ảnh
Video Clip
Sách Kỷ Niệm Về Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ - Phần 1
Thứ năm, 12 Tháng 5 2011 04:49
Mục Lục
Sách Kỷ Niệm Về Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ - Phần 1
Còn Gì Quý Bằng Tình Tri Kỷ
Thơ tặng Doãn Quốc Sỹ lên đường du ngoạn trong thế giới ngôn ngữ dân tộc
TÂM HỒN NGHỆ SĨ CỦA DOÃN QUỐC SỸ
Thay Lời Tựa  -  dành cho tập truyện Cò Đùm của nhà văn Doãn Quốc Sỹ
TÌNH THẦY TRÒ và kiếp tha hương
Không Tâm Trong Thiền Học
Núi sông thêm một chỗ ngồi
Tạ Ơn Thầy Cũ (Nhân Mùa Lễ Tạ Ơn 2000)
Em Ngoài Đó
BIỆT KÍCH CẦM BÚT
Lòng Từ Trong Cõi Văn DOÃN QUỐC SỸ
Nhớ Kỷ Niệm Với Nhà Văn DOÃN QUỐC SỸ
Chân Dung Kẻ Sĩ
Vài Kỷ Niệm Với Nhà Văn DOÃN QUỐC SỸ
Câu Chuyện Văn Nghệ
Trái Tim Kẻ Sĩ
Tản Mạn về Ngụ Ngôn
GÌN VÀNG GIỮ NGỌC VỚI NHÀ VĂN DOÃN QUỐC SỸ
Lê Văn - đài VOA - Phỏng Vấn Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ
NHỮNG CẢM NHẬN KHI ĐỌC VĂN DOÃN QUỐC SỸ
Duyên Tri Ngộ
Từ Tâm Doãn Quốc Sỹ
Nắng bên kia trời, đồng vọng mênh mông…
Biên Khảo - DOÃN QUỐC SỸ, một người Việt đáng yêu
CHÚT KỶ NIỆM VỚI ANH DOÃN QUỐC SỸ
Vài Dòng Cảm Nghĩ Về Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ
Ước Mơ Thời Thơ Ấu
DOÃN QUỐC SỸ Một Tâm Hồn Thanh Thản, Đôn Hậu, Cao Thượng
Kinh-nghiệm văn-chương Doãn Quốc Sỹ
NGƯỠNG MỘ DANH THẦY
CHIẾC CHIẾU HOA CẠP ĐIỀU và EM TÔI.
SUY TƯ VỚI 'DÒNG SÔNG ÐỊNH MỆNH' CỦA DOÃN QUỐC SỸ
Tất cả các trang

VĂN ĐÀN ĐỒNG TÂM
Houston, Hoa kỳ 2007


Chân dung  Doãn Quốc Sỹ
Tranh do họa sĩ Phạm Thông
Copyright © 2006 by Đồng Tâm
All rights reserved
Distributed by Đồng Tâm
P.O. Box 692192
Houston, TX 77269-2192
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phone: 281-370-0233 / 281-216-6491
Fax:     832-717-4486

                                
Sách Kỷ Niệm
Mừng Sinh Nhật Nhà Văn DQS
Mồng Hai Tết – Đinh Hợi
18 tháng 2 năm 2007     
      


Mục Lục

9.-Việt Hải                                                           Lời nói đầu
12- Vũ Hối                                                     Tình bạn tri kỷ
14.-Trần Thanh Hiệp                                     Thơ tặng DQS
16.-Nguyễn Thanh Liêm            Tâm hồn nghệ sĩ của DQS                                                
21.- Hoàng Khởi Phong             Lời tựa của một cuốn sách
30.- Đàm Trung Phán         Tình thầy trò và kiếp tha hương
36.- Doãn Quốc Sỹ                     Không tâm trong thiền học
45.- Luân Hoán                        Núi sông thêm một chỗ ngồi
47.- Đàm Trung Pháp                                      Tạ ơn thầy cũ
49.- Lê Phượng Nguyên                                   Em ngoài đó
51.- Hoàng Hải Thủy                                Biệt kích cầm bút
62.- Thái Tú Hạp                       Lòng từ trong cõi văn DQS
67.- Dương Viết Điền         Nhớ kỷ niệm với nhà văn DQS
73.- Đào Vũ Anh Hùng                                Chân dung kẻ sĩ
83.- Đàm Quang Hưng          Vài kỷ niệm với nhà văn DQS
90.- Doãn Quốc Sỹ                              Câu chuyện văn nghệ
98.- Phạm Quang Ngọc                                    Trái tim kẻ sĩ
102.- Tạ Xuân Thạc                            Tản mạn về ngụ ngôn
123.- Lm. Trần Cao Tường                      Gìn vàng giữ ngọc 
                                                    của nhà văn Doãn Quốc Sỹ
127.- Lê Văn                                  Phỏng vấn nhà văn DQS
130.- Mặc Giao                   Những cảm nghĩ của một người
                                                    khi đọc văn Doãn Quốc Sỹ
147.- Hồng Vũ Lan Nhi                                  Duyên tri ngộ
150.- Hà Phương Hoài                      Từ tâm Doãn Quốc Sỹ
151.- Hoàng Huy Giang                            Nắng bên kia trời,
                                                          đồng vọng mênh mông
160.- Lê Mộng Nguyên       DQS một người Việt đáng yêu
169.- Nguyễn Ngọc Bích          Chút kỷ niệm với anh DQS
172.- Nguyễn Văn Thành                       Vài dòng cảm nghĩ
176.- Nguyễn Ninh Thuận                     Ước mơ thời thơ ấu
183.- Nguyễn Văn Quảng Ngãi               DQS một tâm hồn
                                          thanh thản, đôn hậu, cao thượng

194.- Nguyễn Vy Khanh     Kinh nghiệm văn chương DQS
212.- Nhược Thu                               Ngưỡng mộ danh thầy
213.- Phong Vũ              Chiếc chiếu hoa cạp điều và em tôi
223.- Quyên Di                                  Suy tư với Dòng Sông
                                                Định Mệnh của nhà văn DQS
230.- Trần Nhất Lang                  Chúc thọ 84 nhà văn DQS
231.- Tiểu Thu                     DQS và Người Vái Tứ Phương
235.- Võ Phiến                                   Viết về Doãn Quốc Sỹ
236.- Việt Hải                                         Kỷ niệm về thầy Sỹ
251.- Đào Anh Dũng                                          Bán tự vi sư
254.-  Trường Hà                            Phỏng vấn nhà văn DQS
264.- Vũ Tiến Thăng             Đôi dòng về niên trưởng DQS
270.- Vũ Uyên Giang                 DQS nhà văn hậu chiến lớn
273.- Vương Trùng Dương                        ĐI của Hồ Khanh
278- Đường Sơn               Nét thiền của văn Doãn Quốc Sỹ
287.- Hương Kiều Loan                           Nam Tào Bắc Đẩu
290.- Minh Hồ & Minh Hồ Đào 
                                        Chúc thượng thọ 84 nhà văn DQS
291.- Ngọc Thủy                                    Sài-Gòn yêu dấu cũ
299.- Linh Vang                                   Thư -  kính gửi Thầy
302.- Trang Bích Diễm                Chúc mừng nhà văn DQS
303.- Thụy Vi                         Những giờ học với thầy DQS
311.- Như Phong      Thư Họa Từ Sáng Tạo Đến Đồng Tâm
313.- Mùi Qúy Bồng  Tranh minh hoạ chân dung Gs. DQS
314.- Bích Huyền    DQS niềm hãnh diện và hạnh phúc VN
318.- Trang Điền                                (tức Bác sĩ MORITA)
                                Kính chúc mừng nhà văn Giáo sư DQS
335.- Tạ Xuân Thạc                                            Lời Cảm tạLời Nói Đầu

Văn Đàn Đồng Tâm ban đầu qui tụ một số nhỏ ngòi bút có chút đam mê văn chương, viết lách. Một ngày nọ giáo sư Doãn Quốc Sỹ ngỏ ý cùng nhà văn Tạ Xuân Thạc rằng: "chúng ta nên mở ra một nhóm thân hữu văn chương, cùng nhau đồng tâm hợp lực để viết lách trong ý hướng gìn giữ chữ Việt tại hải ngoại".
Anh Tạ Xuân Thạc lúc đầu hơi do dự, nhưng sau khi suy nghĩ đắn đo, anh đã ngỏ ý và tiến cử tôi vào để cùng nhau xây dựng nhóm Đồng Tâm. Công việc ban đầu của tôi là đi mời một số bạn bè văn hữu quen biết, trong đó có chị Hồng Vũ Lan Nhi (em út của nhà văn  Giáo sư Lê Hữu Mục), chị Hoàng Huy Giang, các anh Mạc Phương Đình, Dương Viết Điền, Tôn Thất Phú Sĩ, Hoàng Thy, Hà Phương Hoài, Đào Anh Dũng,  Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích, các cô Linh Vang, Minh Nguyệt,v.v. với nhiều bạn văn khác nữa, khắp nơi ở hải ngoại
Sau khi xuất bản 3 tuyển tập, Văn Đàn Đồng Tâm chính thức mở rộng với diễn đàn, và đặc biệt có trang nhà riêng do Phong Vũ đảm trách. Hiên nay số hội viên tham dự Đồng Tâm càng gia tăng với một con số đáng kể.
Một số anh chị em thành viên Đồng Tâm đã đưa  đề nghị nên ấn hành một ấn bản đặc biệt để kỷ niệm về niên trưởng của Văn đàn Đồng Tâm. Tôi đưa vấn đề này ra để hỏi nhỏ anh Tạ Xuân Thạc. Liền ngay sau đó anh Thạc thăm dò ý kiến hai anh Thái Tú Hạp và Đỗ Tiến Đức. Anh Hạp và Đức đều đồng ý nên có một quyển sách "Kỷ niệm về nhà văn Doãn Quốc Sỹ".

Thế là tôi xúc tiến trong việc gửi thư trân trọng mời các nhà văn thơ kỳ cựu và thân hữu cũng như một số học trò cũ của Cụ Doãn Quốc Sỹ, một số đã là thành viên Đồng Tâm, sau khi đã rõ mục đích, mọi người vui vẻ góp những cảm nhận về văn phong cũng như tư cách của giáo sư Doãn Quốc Sỹ, những kỷ niệm với hình ảnh thật đẹp của ông đã hiện rõ nét với tất cả mọi người rất khiêm nhu và trong sáng.

Nhà văn giáo sư Lê Mộng Nguyên, Viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp quốc từ Paris gửi bài mà tôi xin trích dẫn ý như sau:

"Tôi nhận lời của nhà văn Trần Việt Hải (của Văn Đàn Đồng Tâm do Doãn Quốc Sỹ thành lập năm 2005, với Tạ Xuân Thạc)  mời viết vài dòng về  Giáo Sư Tiến Sĩ Doãn Quốc Sỹ nhằm vinh danh một nhà văn nước Việt, một học giả uyên thâm, một nhà biên khảo nhân văn học và nhân hậu, của nhóm Sáng Tạo nay chỉ còn Trần Thanh Hiệp, họa sĩ Duy Thanh, nhà thơ Tô Thùy Yên và tác giả Người Việt Đáng Yêu (sau khi Nguyễn Sỹ Tế, Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền và họa sĩ Ngọc Dũng đã qua đời). Tập tuyển này gồm những bài do các bạn xa gần của DQS đóng góp, đặng tỏ tình văn nghệ và ngưỡng mộ trước một ánh sáng Việt Nam, một trình độ trí thức ngang hàng những bậc đàn anh trong lịch sử vẻ vang của sinh hoạt văn học nghệ thuật nước nhà.  Cũng như qua truyền thống những trường Đại Học Âu Tây, mỗi khi một giáo sư lẫy lừng trên mặt quốc tế sắp về hưu, các đồng nghiệp tổ chức ấn loát một tập tuyển vinh danh một nhân vật anh tuấn, Pháp ngữ gọi là : MÉLANGES en l'honneur de… (ESSAYS in honour of…)

Còn nhà văn Trần Thanh Hiệp trong một email đã cho tôi biết ý kiến về sách này sau khi ông được nhóm Đồng Tâm tiếp đón ngày 15 tháng 9, 2006 tại Nam Cali và trở lại Paris:
"Trong chuyến đi sang thăm nước Mỹ, tôi đã gặp nhiều rất nhiều bạn bè xưa, trong có người bạn đồng hành trong Nhóm Sáng Tạo với tôi sau khi di cư vào Nam là nhà văn Doãn Quốc Sỹ. Hôm nay gặp lại anh Việt Hải tại Nam California (sau  buổi gặp mặt  ngày ra mắt sách Tuyển Tập Đồng Tâm 3 tại thành phố Houston), anh có mời tôi tham dự bài viết của sách "Kỷ niệm về nhà văn Doãn Quốc Sỹ". Nghe nói vậy, thú thực tôi rất trân quý việc làm của các anh em bạn trẻ này, tôi nhận lời ngay. Hơn nữa, với anh Doãn Quốc Sỹ thì ngoài tình bạn ra, anh là một nhà văn có nhiều đóng góp giá trị cho văn học Việt Nam. Nếu viết về Doãn Quốc Sỹ thì tôi cho là một niềm vui khi nhắc nhớ về một người bạn tốt và những kỷ niệm về lãnh vực văn chương ngày trước..."

Xin mời quý vị độc giả hãy cùng tôi đi tìm hiểu những ngòi bút của nhiều thế hệ khác nhau ghi nhận trên giấy trắng về một nhà văn được nhiều mến mộ từ bao năm qua. Chi tiết về gia đình nhà văn Doãn Quốc Sỹ cũng được ghi nhận ở phần phụ chú (1) ở cuối sách trang 333.

Xin mời quý vị bắt đầu vào sách với chúng tôi.

TM. Nhóm Chủ Trương,
VIỆT HẢI 
Gửi góp ý
Tiêu đề
Nội dung

Những tin mới hơn

 • Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 3
  Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 3

  Nói Về Anh Liêm

  - Mai Thanh Truyết -

  G:\P1030171.JPG

  Việt Hải trong Văn đàn Đồng Tâm có điện thư cho tôi như sau:” Anh Truyết, cùng là nhà giáo, cùng là học trò LPK (Lycée  Petrus Ký) mà sao VH chưa bao giờ thấy anh nói hay viết về GS Nguyễn Thanh Liêm hết?”. Xin thưa, hôm nay, nhân gần đến ngày lễ thượng thọ cho anh Liêm do Văn đàn Đồng Tâm tổ chức, tôi cũng xin góp vài lời viết về anh Liêm của tôi. Trước hết, sở dĩ tôi gọi bằng anh Liêm, vì giữa tôi và anh Liêm có nhiều kỷ niệm với nhau trong suốt thời gian sinh hoạt cộng đồng ở tại đất nước Hoa Kỳ.

  (08/06/2011)
 • Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 2
  Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 2
  Untitled Document

  Những Trở Ngại Lớn Trong Việc Phát Triển Giáo Dục Việt Nam Hiện Nay

  - Nguyễn Thanh Liêm -

  Việt Nam chuẩn bị hội nhập kinh tế quốc tế, và trong thời gian không xa có thể sẽ trở thành thành viên của WTO và các tổ chức kinh tế khu vực. Nhưng muốn hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam phải có chất lượng và khả năng cạnh tranh, và muốn có chất lượng và khả năng cạnh tranh với các nước tân tiến thì Việt Nam trước hết phải có một nền công kỹ nghệ tân tiến tiếp cận với các nước đó. Giáo dục đóng vai trò then chốt trong việc đưa nước nhà ra khỏi cảnh chậm phát triển, nâng nước Việt lên hàng một quốc gia có nền khoa học kỹ thuật tân tiến...

  (08/06/2011)
 • Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 1
  Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 1

  Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm

  Nhà Văn Biên Khảo, Nhà Giáo Khả Kính.

   

   

  LEAD Technologies Inc. V1.01 Năm 2010

  Tủ sách: Đồng hành với những cây viết trẻ Vinh danh những nhà văn hoá nhân bản của VĂN ĐÀN ĐỒNG TÂM

  ISBN 987-0-98230922-3

  Copyright @ 2010 by Đồng Tâm

  (08/06/2011)
 • Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Phần 6
  Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Phần 6

  Phần Phụ Lục

  Lời Giới Thiệu

  Qua những trang sách của nhiều tác giả trình bầy trước đây, chúng ta đã có được một sự nhìn tổng thể về những hoạt động của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh qua bốn cái Nghiệp, Nghiệp Binh, Nghiệp Giáo, Nghiệp Văn, Nghiệp về ngành Khoa học Không Gian. Qua những lời giáo sư tâm sự cũng như những bài các thân hữu viết về ông, chúng ta cũng có thể mường tưởng được sự kính nể cùa chính phủ Hoa Kỳ, và của giới khoa học và giáo dục ở các nước tiền tiến đối với ông. Sự trân trọng này được thể hiện qua những bảng vinh danh, những sự bầu vào những Hàn Lâm Viện Khoa Học Quốc Tế, những thư mời chủ toạ những buổi hội thảo quốc tế hay thư mời tới giảng dậy đến từ các nước. Ban chủ trương đã được Hội Khuyến Học Truyền Thống Nguyễn Xuân Vinh cung cấp cho một số chứng liệu và chúng tôi đã lựa ra những bản văn cơ bản để trình bầy trong phần Phụ Lục này. Đặc biệt với những bảng vinh danh, chúng tôi chỉ trình bầy tượng trưng từ cấp tiểu bang trở lên mà thôi.

  (05/06/2011)
 • Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Phần 5
  Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Phần 5

  Cuộc Đời Thành Tựu Khoa Học Của Joseph-Louis Lagrange, Toán Gia Lỗi Lạc Nhất Thế Kỷ 18   Bài viết này đưọc trích ra trong chương “Những Vương Công Trong Toán Học” của cuốn sách Vui Ðời Toán Học của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Mỗi bài viết là một câu chuyện thích thú được tác giả kể với ngòi bút bác học của mình. Ðiều đặc biệt ở đây là dù kể chuyện xẩy ra ở nước người, ông cũng đưa vào chút hình ảnh của quê hương và chen thêm kỷ niệm và tâm sự riêng của mình. Cuộc Đời Thành Tựu Khoa Học Của Joseph-Louis Lagrange, Toán Gia Lỗi Lạc Nhất Thế Kỷ 18

  (31/05/2011)
Tin tức
 • Phóng Sự Ra Mắt TTDT số 12 và Web site VDDT
  Phóng Sự Ra Mắt TTDT số 12 và Web site VDDT

  CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU

  TUYỂN TẬP ĐỒNG TÂM SỐ 12 & WEB SITE

  www.VanDan-DongTam.org TẠI HOUSTON TEXAS VÀO NGÀY 15 THÁNG 05 NĂM 2011

  Từ mấy tuần trước ngày Giới Thiệu Sách (GTS), tôi đã nhận được thông báo qua email, và qua diễn đàn của Văn Đàn Đồng Tâm rằng: vào ngày 15- 5- 2011, Văn Đàn Đồng Tâm (VĐĐT) sẽ có buổi giới thiệu Tuyển Tập Đồng Tâm số 12, chủ đề Xuân Hy Vọng, và chính thức ra mắt web site vandan-dongtam.org, được tổ chức tại nhà hàng Phố Núi 8282 đường Bellaire, khu Southwest Houston. 

   

  (29/05/2011)
 • Doãn Quốc Vinh - ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’
  Doãn Quốc Vinh - ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’
    Doãn Quốc Vinh Dùng Nghệ Thuật Để ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’

   

  Doãn Quốc Vinh, hậu duệ của nhà văn lão thành Doãn Quốc Sỹ - cố Vấn VĐĐT, đã sáng tác và thực hiện những tập thơ  được chuyền tay nhau qua các bạn hữu thân thương và những anh chị em trong gia đình của tác giả. Thơ anh chuyên chở nhiều tâm sự - như nhắn nhủ hay hồi tưởng về quá khứ. Những vần thơ âm hưởng lục bát thật ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một bầu trời thênh thang,  tình cảm của tác giả rộng mở chan chứa tình quê hương, dân tộc. Bằng vào sự thiết tha với gia đình cha mẹ anh em, với người tình, với bạn bè thân yêu, cho mọi người xa gần ngay cả với các thành viên của Đồng Tâm chúng ta nữa. Xin cám ơn họa sĩ DQV của ĐT vì ngoài những hoạ phẩm riêng cho TTĐT anh còn gửi thêm qua thi phẩm những nỗi niềm đau thương chua xót hay yêu thương trìu mến của tác giả đối với những điều trông thấy biểu hiện trong 4 tập thơ :  Lục Bát Tùy Bút ,  Lục Bát Đôi Bờ, Lục Bát Ru Hời  và  Lục Bát Tình của Doãn Quốc Vinh DOÃN QUỐC VINH với đêm dạ tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng 9,” sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011, tại nhà hàng Mon Amour, thuộc thành phố Anaheim, California.

   

  Văn Đàn Đồng Tâm (VDDT) xin hân hạnh giới thiệu và thân mời quý văn thi hữu và đồng hương tham gia ủng hộ thật đông đảo.

   

   

  * * * * *

  Từ “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều” Gần đây, tôi được dịp đọc lại “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều” trên trang SángTạo.org. Đọc công khai, đọc bao nhiêu lần tùy thích. Càng đọc, càng thích. Càng đọc, càng u ẩn niềm quê. Càng đọc, càng muốn khóc cho cái điêu linh của quê hương, dân tộc, cho cái nhục nhằn của sinh linh. Càng đọc, càng muốn đi tìm tác giả, để cám ơn ông đã cho tôi được sống với đất nước trong một giai đoạn trước khi tôi chào đời. Càng đọc, càng nhớ lại cái lần đầu tiên gặp Doãn Quốc Sỹ trong cái tủ kính khóa chặt của ông Ngoại tôi ở một vùng quê miền Tây Nam đất Việt. Tôi đọc lén. Lén cái chính quyền sau 1975. Lén cả ông Ngoại tôi, vì sách quý, con nít biết gì mà động vào. Tuy sau này tôi mới biết, ông tôi không hề cấm con cháu đọc sách của ông, dù ông quý sách hơn cả vàng (nên tôi oai hùng mượn ông quyển “Ba Sinh Hương Lửa” và vác về nhà đọc một cách hết sức chính quy). “Ngàn vàng dễ kiếm, lời tốt khó tìm.” Quý là đúng. Và quý nhất là cái thông điệp mà nhà văn, nhà giáo Doãn Quốc Sỹ đã trân trọng gửi gắm cho độc giả ở cuối truyện. Với cái ngôn ngữ giản dị và một tâm hồn thuần Nho, ông nói lên một sự thật và một thực tế mấu chốt của thời đại chúng ta. “Ở thế giới thực dân tư bản, người ta tung vật chất ra để giam lỏng linh hồn. Ở thế giới thực dân cộng sản, người ta phong tỏa vật chất để mua rẻ linh hồn. Cả hai cùng thất bại! Linh hồn nhân loại chỉ có thể mua bằng tình thương yêu rộng rãi và chân thành.” “Tình thương yêu rộng rãi và chân thành.” Tình thương yêu ấy, nó có mùi vị gì, màu sắc ra sao, kích cỡ thế nào, hình dáng làm sao? Theo tôi, nhà giáo Doãn Quốc Sỹ đã xuất sắc trong việc tề gia, để câu trả lời nằm chính ngay trong huyết mạch lưu truyền của ông. Đến “Niêu Cơm Quê Nhà” Con nhà tông, nên chắc chắn phải giống lông giống cánh. Doãn Quốc Vinh, hậu duệ của nhà văn Doãn Quốc Sỹ, đã được bú mớm cái dòng sữa của mẹ và cái dòng tư tưởng của cha từ trong nôi. Doãn Quốc Vinh được biết đến nhiều như một họa sỹ, qua các cuộc triển lãm “Ao Nhà Lung Linh” hay “Chuyện Trò Với Lá,” vừa xuất thần trong bản sắc dân tộc, vừa bật tung những sáng tạo hiện đại. Nhưng Doãn Quốc Vinh cũng dính líu với chữ nghĩa, có lẽ vì cái duyên nghiệp viết lách còn quá nồng nàn giữa hai thế hệ của Doãn gia. Tôi đặc biệt quan tâm đến “Niêu Cơm Quê Nhà,” một bài thơ Doãn Quốc Vinh viết tặng cho người thân ở xa, khi anh còn ở tại Sài Gòn, vào năm 2005.

  Bài thơ dung dị và dân dã như cái niêu cơm, như ý niệm quê nhà, như mối tình thôn quê thuần nông nghiệp. Bài thơ được ‘nấu’ như thế này: “…lạy trời , lạy đất , lạy mây lạy cho lúa chín trĩu đầy hạt thơm lạy cho xó bếp nhiều rơm để tôi thổi chín niêu cơm quê nhà mời anh , mời chị ở xa ghé chơi … xơi chén cơm cà với tôi bát canh bông bí ngọt chồi vại dưa , khoanh cá, khúc dồi … chân quê dăm năm thu vén bộn bề này anh, này chị đường về nhớ chăng?” Doãn Quốc Vinh đã thể hiện “tình thương yêu rộng rãi và chân thành” một cách thật cụ thể trong bài thơ này. Anh cầu khẩn cho có được những điều kiện cần thiết để nấu một bữa cơm nhà quê, để mời những anh những chị đang sống xa quê, vài năm “thu vén bộn bề” một lần, về lại. Anh mong họ được hưởng lại cái không gian quê nhà ngay trên đầu lưỡi. Không dưng anh làm cho tôi thèm mùi khói rơm quá! Nhưng cái sự chuyên cẩn trong từng cái lạy, cái chọn món, cái ‘thổi’ cơm (rất dân dã, và hầu như chỉ còn ở thôn quê Việt Nam vì sự bành trướng của bếp ga, bếp điện) – tất cả bày ra một mâm cỗ của yêu thương, thông cảm, chia sớt. Người-ở-lại Doãn Quốc Vinh đã “chân thành” và cũng rất “rộng rãi” với tâm sức của mình khi đi ngược dòng thời gian, thổi một “niêu cơm quê nhà” để làm ấm lòng người đi xa. Cho đến khi chính anh cũng là người đang đi xa, thì anh lại tiếp tục ‘thổi’ cơm để gửi về cho những đồng bào ở lại, nhất là những đồng bào nghèo khó. Dùng hội họa để “Cho Em Niềm Hy Vọng 9” Doãn Quốc Vinh đã ‘thổi’ cơm cho những người nghèo khổ trên quê hương bằng cách nào? Anh không lạy trời lạy mây nữa. Anh vẽ. Anh đã chọn những bức tranh ưng ý của mình để bán gây quỹ cho SAP-VN tại đêm dạ tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng 9,” sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011, tại nhà hàng Mon Amour, thuộc thành phố Anaheim. Nếu tình người bàng bạc trong văn chương chữ nghĩa của cha con họ Doãn, thì tình người là một nếp sống hằng ngày trong gia đình này. Doãn gia đã cưu mang bao người cơ bần, ngay giữa lúc họ Doãn cũng phải đối diện với khó khăn thời chiến. Họ Doãn đã dùng cái “tình thương yêu rộng rãi và chân thành” để sống và làm chủ đạo cho dòng tộc mình. Cho nên việc họa sĩ Doãn Quốc Vinh đưa cái “tình thương yêu rộng rãi” ấy đến góp tay với SAP-VN để phục vụ đồng bào trong cảnh khốn cùng, âu chỉ là một việc tất yếu. SAP-VN, với tất cả những thành quả trong hoạt động từ thiện gần hai thập niên qua, đã đón nhận sự giúp đỡ hết mình của biết bao nhân tài và mạnh thường quân. Nhưng sự giúp đỡ của Doãn Quốc Vinh lần này làm cho tôi xúc động theo lũy thừa đôi, có lẽ vì anh diễn đạt cái ‘tình quê’ một cách tự nhiên và sâu sắc, nhất là qua những bài thơ và phát biểu của anh. Trong thời gian chuẩn bị cho ngày gây quỹ, thân mẫu của anh, bà Doãn Quốc Sỹ, nhũ danh Hoàng Thị Thảo, đã hấp hối và qua đời đầu tháng Chín tại Houston, Texas. Có lẽ bà là một trong những người đàn bà hạnh phúc nhất, vì đã có một người phối ngẫu giàu lòng nhân ái như vị văn tài Doãn Quốc Sỹ, đã cùng bà nuôi nấng những người con có tấm lòng tha thiết với quê hương và với đồng bào như Doãn Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương cùng đến, thưởng lãm những “niêu cơm quê nhà” mà Doãn Quốc Vinh đã ‘thổi’ bằng óc sáng tạo và nét cọ tài ba, để cùng SAP-VN thắp sáng tình quê trên những vùng nhân sinh nghèo khổ của quê hương. Nếu không có quý vị, “niêu cơm quê nhà” của Doãn Quốc Vinh sẽ không “chín” nổi vì thiếu lửa. Quý đồng hương có thể mua vé trước tại Nhà Sách Tự Lực (714 531 5290, 714 531 5290), hoặc Tiệm Kính Optometry (714 418 0190, 714 418 0190), hay qua email tại (sapvntix@gmail.com). Nếu có thắc mắc về chương trình gây quỹ, xin quý vị gọi số điện thoại 714-901-1997, 714-901-1997. Xin hẹn cùng ‘ăn cơm quê nhà’ với quý vị lúc 4:30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011 tại Nhà hàng Mon Amour (Mon Cheri 2 cũ), tọa lạc tại 3150 W. Lincoln Ave, #134, Anaheim, CA 92801.

   

  Trangđài Glassey-Trầnguyễn

   

   

   

  (10/10/2011)
 • Ra Mắt Tuyển Tập VDDT 12 - Xuân Hy Vọng
  Ra Mắt Tuyển Tập VDDT 12 - Xuân Hy Vọng

   

                             

   

  Thư Mời

  Văn Đàn Đồng Tâm (VDDT) trân trọng kính mời quý văn nghệ sĩ và đồng hương thân hữu, vui lòng dành chút thời gian đến tham dự buổi liên hoan văn nghệ giới thiệu tuyển tập VDDT số 12, chủ đề Xuân Hy Vọng, được tổ chức tại nhà hàng Phố Núi, địa chỉ 8282 Bellaire Blvd. Houston TX 77072, vào chiều Chúa nhật, ngày 15 tháng 05 năm 2011, từ 4PM đến 9PM.

   

  Chương trình gồm nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn do nhiều nghệ sĩ tham gia trình diễn (Hoàng Kim Khánh, Sonny Phan, Lệ Ngọc, Nguyệt Khánh, J. Ngọc, Nhật Hạnh, Phan Thanh, v.v…)

   

  Vào Cửa Tự Do. Phục vụ Ẩm Thực Miễn Phí.

  Tặng Quà Lưu Niệm. Dạ Vũ Vui Nhộn.

   

  Sự hiện diện của quý vị là một vinh dự và niềm khích lệ lớn lao đối với VDDT.

  Trân trọng kính mời

   

  Thay mặt Ban Tổ Chức

   

  Cù Hoà Phong

  281-975-9782

   

  P.S. Vì chỗ ngồi có giới hạn, xin quý vị vui lòng sớm ghi danh tham dự qua email vandandongtam@gmail.com hay điện thoại cho Tạ Xuân Thạc (281-370-0233), Cù Hoà Phong (281-975-9782) để nhận vé mời.

  Xin chân thành cám ơn.

   

   

                          

   

   

   

   

   

   

  (12/05/2011)
Quảng cáo
Tofu
Nguyen Phi Loi
Nguyen Quoc Dung
nicolasdetal
PharmTrustPharmacy
Mark D.Le M.D.,P.A
Nhan Hien
KS Bellaire
drmainguyen
Northside Domestic & Import
TRỢ CẤP TÀN TẬT – SSI