Chuyên mục
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 1
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 2
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 3
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 4
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 5
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 5
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 6
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 6
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 7
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 9
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 10
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 12
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 14
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 16
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 17
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 18
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 19
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Sách kỷ niệm
Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Kỷ Niệm Về Nhạc Sĩ Anh Bằng
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Sách Kỷ Niệm Về Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ
Phần 1
Phần 2
Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Văn học
Văn
Thơ
Nghệ thuật
3 videos clips của buổi TalkShow trên đài truyền hình BYN
Âm nhạc
Âm nhạc
Archive
Music Online

There seems to be an error with the player !

Hình ảnh
Video Clip
Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Phần 1
Thứ ba, 24 Tháng 5 2011 06:48
Mục Lục
Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Phần 1
Tâm tình về Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh
Truyện Kiều Nguyễn Du với Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh
Như Đàn Cá Hồi Trên Đường Về
Thao Thức Với Cội Nguồn
Tinh Thần Hướng Đạo của Nhà Bác Học
Tất cả các trang

Kỷ niệm về Nhà Văn, Nhà Giáo, Chiến sĩ và Khoa Học Gia

Toàn Phong
NGUYỄN XUÂN VINH


Năm 2008

Tủ sách: Nâng đỡ những cây viết trẻ
Vinh danh những nhà làm văn hoá lớn
của VĂN ĐÀN ĐỒNG TÂM

ISBN 978-0-9820223-0-6

Copyright @ 2008 by Đồng Tâm
All rights reserved
Printed in the USA
Distributed by Văn Đàn Đồng Tâm

Ảnh bìa:
Chân dung Nhà văn, Nhà giáo, Chiến sĩ, Khoa Học Gia:
TOÀN PHONG - NGUYỄN XUÂN VINH

Thâu thập bài viết và tuyển chọn:
Văn Đàn Đồng Tâm
Trần Việt Hải - Tạ Xuân Thạc

Kỹ thuật trang trí:
Văn Đàn Đồng Tâm
Doãn Quốc Vinh - Đào Anh Dũng

Xuất bản và phát hành:
Văn Đàn Đồng Tâm

Giữ bản quyền:
Nguyễn Xuân Vinh Scholarship Foundation

Thư từ liên lạc xin gửi về:
Hội Khuyến Học Truyền Thống Nguyễn Xuân Vinh
Nguyễn Xuân Vinh Scholarship Foundation
2812 HEREFORD ST.
ST.LOUIS, MO. 63139
ĐT. (314) 773-8493

Ngửng mặt nhìn trời ta chợt hiểu
Tinh cầu xa tắp lại vô thanh
TP-NXV


TOÀN PHONG NGUYỄN XUÂN VINH
từ Chiến Sĩ đến Khoa Học Gia

Sách được hoàn thành bởi
VĂN ĐÀN ĐỒNG TÂM

Đặc biệt có sự tiếp tay của ba vị trong HỘI KHUYẾN HỌC TRUYỀN THỐNG NGUYỄN XUÂN VINH
NGUYEN XUAN VINH SCHOLARSHIP FOUNDATION

Mười lăm người nêu trên đã trực tiếp điều hành để quyển sách
được hình thành xin gửi đến quý vị hôm nay và thế hệ mai sau.

Mục Lục

1

Lời ngỏ Văn Đàn Đồng Tâm

9

2

Những câu thơ của thi hào HTN
Hà Thượng Nhân

10

3

Và đối lại bởi GS NXV Nguyễn Xuân Vinh

11

4

Tâm tình về GS NXV Doãn Quốc Sỹ

13

5

Truyện Kiều Nguyễn Du với GS. NXV
Lê Hữu Mục

19

6

Như đàn cá hồi trên đường về
Trần Thanh Hiệp

26

7

Thao thức với cội nguồn Võ Đại Tôn

35

8

Tinh thần hướng đạo của nhà bác học
Lâm Lễ Trinh

39

9

Vài cảm nghĩ về một nhân tài của đất nước
Lê Văn

45

10

Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh
Nguyễn Thanh Liêm

48

11

Những trăn trở của nhà giáo dục
Tạ Xuân Thạc

51

12

GS NXV và những lời khuyên …
Minh Nguyệt

70

13

GS NXV: Tình yêu và Toán học
Vũ Duy Toại

83

14

Gs NXV hình ảnh dấn thân Cát Biển

90

15

Kẻ Sĩ Việt Nam Chu Bá Yến

93

16

Cảm tác nhân đọc … Võ Thạnh Văn

98

17

Góc biển chân trời Phiến Đan

99

18

Truyền thống NXV Nguyễn Tri Phương

117

19

Kể chuyện về thày Vinh Việt Hải

131

20

Đời Phi Công của TP NXVQuyên Di

140

21

Vài nét về nhà bác học NXV
Thanh Thương Hoàng

146

22

Niềm mơ ước đến thậtĐường Sơn

152

23

Đời Phi Công và tôi Tư Mã TN-LKT

168

24

Giải khuyến học mang tên NXV Võ Ý

171

25

Đời Phi Công và một thời …
Nguyễn Vy Khanh

178

26

Mắt biếc hồ thu
Toàn Phong - Nguyễn Xuân Vinh

189

27

Mắt biếc hồ thu (chuyển ngữ) Thanh-Thanh

190

28

Mắt biếc hồ thu (nhạc) Vũ Thư Nguyên

191

29

Kỷ niệm với GS NXVMùi Quý Bồng

192

30

Tản mạn về một nhân tài Nguyễn Cao Can

199

31

GS NXV: Giấc mơ nhân quyền
Nguyễn Quý Đại

212

32

Lòng ái quốc Ngọc Linh & Hoàng Nam

223

33

Đến thăm nhà văn TP- NXV
Diệu Tần - Nguyễn Tinh Vệ

231

34

Kính tặng GS NXV Trần Bích Diễm

237

35

Người thầy tôiHN Nguyễn Tấn Ích

238

36

Người về xứ Vạn Hồ Mạc Ly Hương

247

37

Những tâm hồn cao thượng
Phan Đình Minh

258

38

GS NXV và tuổi trẻ VN Hồng Vũ Lan Nhi

264

39

Thăng Long tưởng nhớ Bích Huyền

275

40

Giáo dục và NXV Yên Thư

280

41

Gương GS NXV Trang Điền Morita

286

42

Một hình ảnh kỷ niệm khó quên
T.L. Bích Ty

293

43

Từ quê hương đến mộng viễn phương
Trường Hà & Vương Thư Sinh

296

44

Kính gửi GS TP - Nguyễn Xuân Vinh
Việt Hải & Hoàng Nam

314

45

Thiên NgaNguyễn Xuân Vinh

315

46

Một thuở học trò Nguyễn Xuân Vinh

332

47

Mười hai bến nước Nguyễn Xuân Vinh

342

48

Đôi dòng về vị thầy khả kính
Nguyễn Ngọc Minh

355

49

GS NXV một nhà toán học nghệ sĩ
Dương Viết Điền

364

50

Thầy Nguyễn Xuân Vinh
Nguyễn Thị Huyền

371

51

Quý tặng nhà văn TP - Nguyễn Xuân Vinh
Hải Thanh

374

52

Thư của học sinh nhận giải thưởng
Nguyễn Phan Thiên Định

376

53

Tin vui buổi sáng

378

54

Cảm nghĩ về Đêm Không Trăng …
Bích Phượng

381

55

Trí tuệ vàng Nhược Thu

397

56

Đọc truyện Xuân Vinh TNTT Việt Hải

398

57

Những loại phi cơ của KQVN dưới thời Đại tá NXV làm Tư Lệnh Phạm Phong Dinh

417

58

Rực rỡ cánh hoa xuân - Hồi tưởng của Duy Năng Duy Năng

432

59

Khung trời ArianeNguyễn Xuân Vinh

455

60

Joseph-Louis Lagrange, cuộc đời thành tựu Nguyễn Xuân Vinh

485

61

NXV một tấm gương kiên nhẫn
Nguyễn Tường Tâm

518

62

Trời và Đất (Heaven and Earth) Phong Vũ

528

63

Vài hàng về GS Nguyễn Xuân Vinh
Chu Tất Tiến

544

64

Những ý nghĩ rời về dĩ vãng Kiều Mỹ Duyên

549

65

Đại hội toàn quân Hồ Vĩnh Thuỷ

555

66

Tâm kẻ sĩ Võ Đại Tôn

557

67

Sức hút của Nguyễn Xuân Vinh Letamanh

559

68

Khoa học gia NXV Một hãnh diện cho người Việt NamVương Đức

562

69

Ngày xuân nói chuyện với KHGKG NXV
Phiến Đan

569

70

Phần Phụ Lục: Đôi lời giới thiệu
VĐĐT, Chủ Trương

588

71

Tiểu sử GS Nguyễn Xuân Vinh

592

72

Vài nét về gia đình GS Nguyễn Xuân Vinh

599

73

Thành tích và Tưởng lục

601

Lời Ngỏ

Văn Đàn Đồng Tâm rất hân hạnh thực hiện ấn phẩm đặc biệt số hai sau ấn phẩm số một về Giáo sư Doãn Quốc Sỹ, để vinh danh nhà văn lão thành có công lớn trong phạm vi văn hóa Việt Nam. Chữ văn hóa vốn bao hàm các phạm vi như văn chương, giáo dục, và ngoại ngữ là những lãnh vực mà Giáo sư, Nhà văn, Chiến sĩ và Khoa học gia Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh đã được sách vở ghi nhận. Điểm đặc sắc nữa là Giáo sư Vinh trong suốt diễn trình của cuộc sống trước khi nghỉ hưu, ông còn hoạt động bên quân sự, khoa học không gian, và toán học. Ông là người có được sự thành công trong nhiều ngành.

Ấn phẩm số hai này mang tên "Kỷ niệm về Nhà văn, Nhà giáo, Chiến sĩ và Khoa học gia Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh". Văn Đàn Đồng Tâm có mời ba thành viên bên Nguyễn Xuân Vinh Scholarship Foundation phối hợp trong công tác kêu gọi thu thập và chọn lọc bài vở trong việc hoàn tất quyển sách này. Ban chủ trương dự án này gồm 15 hội viên tất cả.

Ban chủ trương xin cám ơn những tác giả từ nhiều nơi xa xăm trên thế giới đã đóng góp bài vở về những kỷ niệm, những cảm nghĩ riêng tư về Giáo sư Vinh để tất cả chúng ta hoàn thành tác phẩm về một nhân vật có nhiều tài năng đặc biệt của đất nước Việt Nam trong thế kỷ 20 và 21 này.

Sau hết, Ban chủ trương xin gửi tác phẩm này đến Nhà văn, Nhà giáo, Chiến sĩ và Khoa học gia Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh.

Ban Chủ Trương,
VĂN ĐÀN ĐỒNG TÂM


Những câu thơ đối đáp giữa thi hào Hà Thượng Nhân với
nhà văn, thơ, khoa học gia Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh


Tặng anh Nguyễn Xuân Vinh Kính gửi anh Hà Thượng Nhân

A ! người tuổi trẻ tài cao ấy

Đã gặp năm xưa con ngưòi ấy
Tú khí non song kết tụ thành
Đối xử cùng nhau dạ chí thành.
Biết mấy trăm năm mà có được
Bằng hữu nơi anh mà có được,
Làm sao nói được chuyện vô danh
Làm sao còn nói chuyện công danh.
Vô ngôn dẫu muốn vô ngôn nữa
Thế sự vô cùng, đâu còn nữa
Cũng khó luận bàn chuyện các anh
Ai người tâm sự chuyện hùng anh.
Ngửa mặt nhìn lên, ta chợt hiểu
Ngửng mặt nhìn trời ta chợt hiểu:
Đoạn trường ngày trước vốn vô thanh
Tinh cầu xa tắp lại vô thanh.
Đoạn trường ngày trước giờ lưu lại
Tinh cầu ai kéo mà không lại?
Ngăn ngắt phương Đông vốn mắt xanh
Biền biệt trời Tây ánh mắt xanh.
Chẳng cứ mắt xanh hay mắt trắng
Tâm sự cùng nhau bao đêm trắng
Làm sao có những kẻ như anh
Trường đời gặp mấy kẻ tinh anh.
Nổi giữa năm châu tay bác học
Xa nhau từ dạo tầm sư học
Tài hoa hồ dễ một lần thành
Một kiếp tài hoa, vạn sự thành.

Ôi Vinh, nhờ có ông là bạn
Hà quân, ta có anh là bạn
Ta vốn vô danh lại hữu danh
Thi hào, nên được chút lưu danh.
Danh đã lớn rồi, tâm cực lớn
Anh ngồi chiếu trên, sao mà lớn
Gì hơn được nữa tấm lòng thành
Ta ngồi mé dưới với tâm thành.

Lấy tấm lòng thành trang trải hết
Sự đời bàn mãi, mà chưa hết,
Xuân Vinh, tôi rất mực tin anh.
Thảo bút, gieo vần gửi tới anh.

Hà Thượng Nhân Nguyễn Xuân Vinh
 
Gửi góp ý
Tiêu đề
Nội dung

Những tin mới hơn

 • Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 3
  Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 3

  Nói Về Anh Liêm

  - Mai Thanh Truyết -

  G:\P1030171.JPG

  Việt Hải trong Văn đàn Đồng Tâm có điện thư cho tôi như sau:” Anh Truyết, cùng là nhà giáo, cùng là học trò LPK (Lycée  Petrus Ký) mà sao VH chưa bao giờ thấy anh nói hay viết về GS Nguyễn Thanh Liêm hết?”. Xin thưa, hôm nay, nhân gần đến ngày lễ thượng thọ cho anh Liêm do Văn đàn Đồng Tâm tổ chức, tôi cũng xin góp vài lời viết về anh Liêm của tôi. Trước hết, sở dĩ tôi gọi bằng anh Liêm, vì giữa tôi và anh Liêm có nhiều kỷ niệm với nhau trong suốt thời gian sinh hoạt cộng đồng ở tại đất nước Hoa Kỳ.

  (08/06/2011)
 • Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 2
  Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 2
  Untitled Document

  Những Trở Ngại Lớn Trong Việc Phát Triển Giáo Dục Việt Nam Hiện Nay

  - Nguyễn Thanh Liêm -

  Việt Nam chuẩn bị hội nhập kinh tế quốc tế, và trong thời gian không xa có thể sẽ trở thành thành viên của WTO và các tổ chức kinh tế khu vực. Nhưng muốn hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam phải có chất lượng và khả năng cạnh tranh, và muốn có chất lượng và khả năng cạnh tranh với các nước tân tiến thì Việt Nam trước hết phải có một nền công kỹ nghệ tân tiến tiếp cận với các nước đó. Giáo dục đóng vai trò then chốt trong việc đưa nước nhà ra khỏi cảnh chậm phát triển, nâng nước Việt lên hàng một quốc gia có nền khoa học kỹ thuật tân tiến...

  (08/06/2011)
 • Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 1
  Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm - Phần 1

  Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm

  Nhà Văn Biên Khảo, Nhà Giáo Khả Kính.

   

   

  LEAD Technologies Inc. V1.01 Năm 2010

  Tủ sách: Đồng hành với những cây viết trẻ Vinh danh những nhà văn hoá nhân bản của VĂN ĐÀN ĐỒNG TÂM

  ISBN 987-0-98230922-3

  Copyright @ 2010 by Đồng Tâm

  (08/06/2011)
 • Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Phần 6
  Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Phần 6

  Phần Phụ Lục

  Lời Giới Thiệu

  Qua những trang sách của nhiều tác giả trình bầy trước đây, chúng ta đã có được một sự nhìn tổng thể về những hoạt động của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh qua bốn cái Nghiệp, Nghiệp Binh, Nghiệp Giáo, Nghiệp Văn, Nghiệp về ngành Khoa học Không Gian. Qua những lời giáo sư tâm sự cũng như những bài các thân hữu viết về ông, chúng ta cũng có thể mường tưởng được sự kính nể cùa chính phủ Hoa Kỳ, và của giới khoa học và giáo dục ở các nước tiền tiến đối với ông. Sự trân trọng này được thể hiện qua những bảng vinh danh, những sự bầu vào những Hàn Lâm Viện Khoa Học Quốc Tế, những thư mời chủ toạ những buổi hội thảo quốc tế hay thư mời tới giảng dậy đến từ các nước. Ban chủ trương đã được Hội Khuyến Học Truyền Thống Nguyễn Xuân Vinh cung cấp cho một số chứng liệu và chúng tôi đã lựa ra những bản văn cơ bản để trình bầy trong phần Phụ Lục này. Đặc biệt với những bảng vinh danh, chúng tôi chỉ trình bầy tượng trưng từ cấp tiểu bang trở lên mà thôi.

  (05/06/2011)
 • Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Phần 5
  Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Phần 5

  Cuộc Đời Thành Tựu Khoa Học Của Joseph-Louis Lagrange, Toán Gia Lỗi Lạc Nhất Thế Kỷ 18   Bài viết này đưọc trích ra trong chương “Những Vương Công Trong Toán Học” của cuốn sách Vui Ðời Toán Học của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Mỗi bài viết là một câu chuyện thích thú được tác giả kể với ngòi bút bác học của mình. Ðiều đặc biệt ở đây là dù kể chuyện xẩy ra ở nước người, ông cũng đưa vào chút hình ảnh của quê hương và chen thêm kỷ niệm và tâm sự riêng của mình. Cuộc Đời Thành Tựu Khoa Học Của Joseph-Louis Lagrange, Toán Gia Lỗi Lạc Nhất Thế Kỷ 18

  (31/05/2011)

Những tin cũ hơn

 • Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm - Phần 6
  Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm - Phần 6

  CHƯƠNG 3

  CÙNG ĐỒNG TÂM

  Tên thật Cao Minh Hưng (Anthony Hưng Cao) Sinh năm 1969 tại Sài gòn, Việt nam. Sau năm 1975, theo gia đình về sống ở Bình Dương. Định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1988. Theo học ngành Sinh Vật Học (Biology) ở UCLA. Tốt nghiệp nha khoa từ trường đại học Loma Linda, California năm 1996. Hiện hành nghề nha sĩ tại Costa Mesa, California. Sở thích: Sáng tác nhạc, viết văn, làm thơ, và tập võ Vovinam. Hiện là Phụ tá Chủ bút Tuyển Tập Đồng Tâm . Trụ sở chính tại Houston, Texas. Xuất bản mỗi năm 2 kỳ vào mùa Xuân và mùa Thu
  (18/05/2011)
 • Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm - Phần 5
  Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm - Phần 5

  Trao đổi với Lê Hữu Mục về một số nhận định của ông qua Tiếng nói Đoàn Thị Điểm trong Chinh Phụ ngâm khúc

  - Alexandre Lê - Tưởng niệm thầy Hoàng Xuân Hãn

  Cách đây một năm, Lê Hữu Mục và Phạm Thị Nhung cho ra mắt độc giả một công trình nghiên cứu về bản diễn âm Chinh phụ ngâm khúc 征 婦 吟 曲 hiện hành. Công trình có mục đích giải quyết vấn đề tác giả qua văn bản và bối cảnh lịch sử-văn học. Sách được chia làm hai phần do phân công nghiên cứu. Phạm Thị Nhung là tác giả của phần phân tích văn học, còn Lê Hữu Mục đảm nhiệm phần nghiên cứu nôm học. Tôi đặc biệt chú ý đến phần nôm học vì qua đó cũng có một số vấn đề mà tôi rất quan tâm và mong đợi như văn bản học, ngữ âm học lịch sử,...
  (16/05/2011)
 • Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm - Phần 4
  Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm - Phần 4

  CHƯƠNG 2: NHỮNG CÂY BÚT THÂN HỮU

  Giáo sư Doãn Quốc Sỹ chúc  Giáo sư Lê Hữu Mục

  Nhiều người đã biết về văn tài hán nôm của GS Lê Hữu Mục, những vị thấu triệt cặn kẽ về văn chương hán nôm hẳn chẳng còn mấy ai. Do vậy mà khi VĐĐT bàn thảo với ban chủ trương viết về Giáo Sư Lê Hữu Mục trong loạt sách nhằm vinh danh những nhà văn hoá nhân bản thì nhiều vị cho rằng đề tài hán nôm này khó quá nên ngần ngại ... ông bạn già của tôi là GS Đàm Quang Hưng, Giám đốc Cơ sở Trung Tâm giáo dục Pacific Learning Center vùng Southwest Houston Texas, là người cũng thông thạo về môn hán nôm, khi được hỏi về GS Lê Hữu Mục, ông đã trả lời liền rằng: “Đúng, Lê Hữu Mục là vị Giáo sư rất giỏi về môn Hán Nôm”. Tôi cũng biểu đồng tình với ý kiến của Giáo Sư Đàm Quang Hưng.

  (16/05/2011)
 • Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm - Phần 3
  Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm - Phần 3

  Thuyết Bất - Vô

  Tư-tưởng là phần cốt lõi của văn-hoá. Văn-minh là thời-kì tư-tưởng ấy được thực-hiện rồi dừng lại trong những tác-phẩm kiến-trúc, điêu-khắc, hội-hoạ, trong những công-trình khoa-học, kĩ-thuât, văn-chương v.v… Văn-hoá Việt Nam sở dĩ trường-tồn và càng ngày càng phong-phú là nhờ ở nguồn tư-tưởng vô-tận mà nó chứa đựng trong lòng, đó là nguồn nước mà ta đã phân-tích ở trên. Vấn-đề là làm thế nào để vân-dụng nguồn nước ấy, nguồn tư-tưởng sinh-động ấy để bảo-đảm sự sinh-hoá của con người Việt Nam? Đó là nhờ thuyết bất-vô mà thiền-sư Đạo Huệ đã công-bố vào năm 1172.
  (14/05/2011)
 • Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm - Phần 2
  Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm - Phần 2

  Đối với giới trẻ Việt Nam sống trên đất Mỹ

  - LÊ HỮU MỤC -

  Từ khi nghiên-cứu và phiên-dịch LĨNH NAM CHÍCH QUÁI (1960) đến nay, tôi vẫn chú-trọng tới hai vấn-đề, thứ nhất là vấn-đề tác-giả và tôi vẫn khẳng-định là Trần Thế Pháp, một nhà nghiên-cứu vô-danh, thích dã-sử hơn chính-sử; tác-giả ấy không thể lầm lẫn với Vũ Quỳnh (1452-1516), tiến-sĩ năm 1478, tác-giả Đại Việt thông giám (1511), một sử-quan tuy có nhiều đóng góp vào việc biên-soạn bộ Đại Việt sử-kí toàn-thư nhưng khi hiệu-đính cuốn Lĩnh-nam chích quái của Trần Thế Pháp đã tự ý sửa lại nhiều chi-tiết độc-đáo của tác-giả. Vấn-đề thứ 2 là tôi vẫn tiếp-tục nghe thấy tiếng nước chảy rì-rào suốt tác-phẩm Lĩnh-nam chích quái.

  (14/05/2011)
Tin tức
 • Phóng Sự Ra Mắt TTDT số 12 và Web site VDDT
  Phóng Sự Ra Mắt TTDT số 12 và Web site VDDT

  CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU

  TUYỂN TẬP ĐỒNG TÂM SỐ 12 & WEB SITE

  www.VanDan-DongTam.org TẠI HOUSTON TEXAS VÀO NGÀY 15 THÁNG 05 NĂM 2011

  Từ mấy tuần trước ngày Giới Thiệu Sách (GTS), tôi đã nhận được thông báo qua email, và qua diễn đàn của Văn Đàn Đồng Tâm rằng: vào ngày 15- 5- 2011, Văn Đàn Đồng Tâm (VĐĐT) sẽ có buổi giới thiệu Tuyển Tập Đồng Tâm số 12, chủ đề Xuân Hy Vọng, và chính thức ra mắt web site vandan-dongtam.org, được tổ chức tại nhà hàng Phố Núi 8282 đường Bellaire, khu Southwest Houston. 

   

  (29/05/2011)
 • Doãn Quốc Vinh - ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’
  Doãn Quốc Vinh - ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’
    Doãn Quốc Vinh Dùng Nghệ Thuật Để ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’

   

  Doãn Quốc Vinh, hậu duệ của nhà văn lão thành Doãn Quốc Sỹ - cố Vấn VĐĐT, đã sáng tác và thực hiện những tập thơ  được chuyền tay nhau qua các bạn hữu thân thương và những anh chị em trong gia đình của tác giả. Thơ anh chuyên chở nhiều tâm sự - như nhắn nhủ hay hồi tưởng về quá khứ. Những vần thơ âm hưởng lục bát thật ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một bầu trời thênh thang,  tình cảm của tác giả rộng mở chan chứa tình quê hương, dân tộc. Bằng vào sự thiết tha với gia đình cha mẹ anh em, với người tình, với bạn bè thân yêu, cho mọi người xa gần ngay cả với các thành viên của Đồng Tâm chúng ta nữa. Xin cám ơn họa sĩ DQV của ĐT vì ngoài những hoạ phẩm riêng cho TTĐT anh còn gửi thêm qua thi phẩm những nỗi niềm đau thương chua xót hay yêu thương trìu mến của tác giả đối với những điều trông thấy biểu hiện trong 4 tập thơ :  Lục Bát Tùy Bút ,  Lục Bát Đôi Bờ, Lục Bát Ru Hời  và  Lục Bát Tình của Doãn Quốc Vinh DOÃN QUỐC VINH với đêm dạ tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng 9,” sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011, tại nhà hàng Mon Amour, thuộc thành phố Anaheim, California.

   

  Văn Đàn Đồng Tâm (VDDT) xin hân hạnh giới thiệu và thân mời quý văn thi hữu và đồng hương tham gia ủng hộ thật đông đảo.

   

   

  * * * * *

  Từ “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều” Gần đây, tôi được dịp đọc lại “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều” trên trang SángTạo.org. Đọc công khai, đọc bao nhiêu lần tùy thích. Càng đọc, càng thích. Càng đọc, càng u ẩn niềm quê. Càng đọc, càng muốn khóc cho cái điêu linh của quê hương, dân tộc, cho cái nhục nhằn của sinh linh. Càng đọc, càng muốn đi tìm tác giả, để cám ơn ông đã cho tôi được sống với đất nước trong một giai đoạn trước khi tôi chào đời. Càng đọc, càng nhớ lại cái lần đầu tiên gặp Doãn Quốc Sỹ trong cái tủ kính khóa chặt của ông Ngoại tôi ở một vùng quê miền Tây Nam đất Việt. Tôi đọc lén. Lén cái chính quyền sau 1975. Lén cả ông Ngoại tôi, vì sách quý, con nít biết gì mà động vào. Tuy sau này tôi mới biết, ông tôi không hề cấm con cháu đọc sách của ông, dù ông quý sách hơn cả vàng (nên tôi oai hùng mượn ông quyển “Ba Sinh Hương Lửa” và vác về nhà đọc một cách hết sức chính quy). “Ngàn vàng dễ kiếm, lời tốt khó tìm.” Quý là đúng. Và quý nhất là cái thông điệp mà nhà văn, nhà giáo Doãn Quốc Sỹ đã trân trọng gửi gắm cho độc giả ở cuối truyện. Với cái ngôn ngữ giản dị và một tâm hồn thuần Nho, ông nói lên một sự thật và một thực tế mấu chốt của thời đại chúng ta. “Ở thế giới thực dân tư bản, người ta tung vật chất ra để giam lỏng linh hồn. Ở thế giới thực dân cộng sản, người ta phong tỏa vật chất để mua rẻ linh hồn. Cả hai cùng thất bại! Linh hồn nhân loại chỉ có thể mua bằng tình thương yêu rộng rãi và chân thành.” “Tình thương yêu rộng rãi và chân thành.” Tình thương yêu ấy, nó có mùi vị gì, màu sắc ra sao, kích cỡ thế nào, hình dáng làm sao? Theo tôi, nhà giáo Doãn Quốc Sỹ đã xuất sắc trong việc tề gia, để câu trả lời nằm chính ngay trong huyết mạch lưu truyền của ông. Đến “Niêu Cơm Quê Nhà” Con nhà tông, nên chắc chắn phải giống lông giống cánh. Doãn Quốc Vinh, hậu duệ của nhà văn Doãn Quốc Sỹ, đã được bú mớm cái dòng sữa của mẹ và cái dòng tư tưởng của cha từ trong nôi. Doãn Quốc Vinh được biết đến nhiều như một họa sỹ, qua các cuộc triển lãm “Ao Nhà Lung Linh” hay “Chuyện Trò Với Lá,” vừa xuất thần trong bản sắc dân tộc, vừa bật tung những sáng tạo hiện đại. Nhưng Doãn Quốc Vinh cũng dính líu với chữ nghĩa, có lẽ vì cái duyên nghiệp viết lách còn quá nồng nàn giữa hai thế hệ của Doãn gia. Tôi đặc biệt quan tâm đến “Niêu Cơm Quê Nhà,” một bài thơ Doãn Quốc Vinh viết tặng cho người thân ở xa, khi anh còn ở tại Sài Gòn, vào năm 2005.

  Bài thơ dung dị và dân dã như cái niêu cơm, như ý niệm quê nhà, như mối tình thôn quê thuần nông nghiệp. Bài thơ được ‘nấu’ như thế này: “…lạy trời , lạy đất , lạy mây lạy cho lúa chín trĩu đầy hạt thơm lạy cho xó bếp nhiều rơm để tôi thổi chín niêu cơm quê nhà mời anh , mời chị ở xa ghé chơi … xơi chén cơm cà với tôi bát canh bông bí ngọt chồi vại dưa , khoanh cá, khúc dồi … chân quê dăm năm thu vén bộn bề này anh, này chị đường về nhớ chăng?” Doãn Quốc Vinh đã thể hiện “tình thương yêu rộng rãi và chân thành” một cách thật cụ thể trong bài thơ này. Anh cầu khẩn cho có được những điều kiện cần thiết để nấu một bữa cơm nhà quê, để mời những anh những chị đang sống xa quê, vài năm “thu vén bộn bề” một lần, về lại. Anh mong họ được hưởng lại cái không gian quê nhà ngay trên đầu lưỡi. Không dưng anh làm cho tôi thèm mùi khói rơm quá! Nhưng cái sự chuyên cẩn trong từng cái lạy, cái chọn món, cái ‘thổi’ cơm (rất dân dã, và hầu như chỉ còn ở thôn quê Việt Nam vì sự bành trướng của bếp ga, bếp điện) – tất cả bày ra một mâm cỗ của yêu thương, thông cảm, chia sớt. Người-ở-lại Doãn Quốc Vinh đã “chân thành” và cũng rất “rộng rãi” với tâm sức của mình khi đi ngược dòng thời gian, thổi một “niêu cơm quê nhà” để làm ấm lòng người đi xa. Cho đến khi chính anh cũng là người đang đi xa, thì anh lại tiếp tục ‘thổi’ cơm để gửi về cho những đồng bào ở lại, nhất là những đồng bào nghèo khó. Dùng hội họa để “Cho Em Niềm Hy Vọng 9” Doãn Quốc Vinh đã ‘thổi’ cơm cho những người nghèo khổ trên quê hương bằng cách nào? Anh không lạy trời lạy mây nữa. Anh vẽ. Anh đã chọn những bức tranh ưng ý của mình để bán gây quỹ cho SAP-VN tại đêm dạ tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng 9,” sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011, tại nhà hàng Mon Amour, thuộc thành phố Anaheim. Nếu tình người bàng bạc trong văn chương chữ nghĩa của cha con họ Doãn, thì tình người là một nếp sống hằng ngày trong gia đình này. Doãn gia đã cưu mang bao người cơ bần, ngay giữa lúc họ Doãn cũng phải đối diện với khó khăn thời chiến. Họ Doãn đã dùng cái “tình thương yêu rộng rãi và chân thành” để sống và làm chủ đạo cho dòng tộc mình. Cho nên việc họa sĩ Doãn Quốc Vinh đưa cái “tình thương yêu rộng rãi” ấy đến góp tay với SAP-VN để phục vụ đồng bào trong cảnh khốn cùng, âu chỉ là một việc tất yếu. SAP-VN, với tất cả những thành quả trong hoạt động từ thiện gần hai thập niên qua, đã đón nhận sự giúp đỡ hết mình của biết bao nhân tài và mạnh thường quân. Nhưng sự giúp đỡ của Doãn Quốc Vinh lần này làm cho tôi xúc động theo lũy thừa đôi, có lẽ vì anh diễn đạt cái ‘tình quê’ một cách tự nhiên và sâu sắc, nhất là qua những bài thơ và phát biểu của anh. Trong thời gian chuẩn bị cho ngày gây quỹ, thân mẫu của anh, bà Doãn Quốc Sỹ, nhũ danh Hoàng Thị Thảo, đã hấp hối và qua đời đầu tháng Chín tại Houston, Texas. Có lẽ bà là một trong những người đàn bà hạnh phúc nhất, vì đã có một người phối ngẫu giàu lòng nhân ái như vị văn tài Doãn Quốc Sỹ, đã cùng bà nuôi nấng những người con có tấm lòng tha thiết với quê hương và với đồng bào như Doãn Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương cùng đến, thưởng lãm những “niêu cơm quê nhà” mà Doãn Quốc Vinh đã ‘thổi’ bằng óc sáng tạo và nét cọ tài ba, để cùng SAP-VN thắp sáng tình quê trên những vùng nhân sinh nghèo khổ của quê hương. Nếu không có quý vị, “niêu cơm quê nhà” của Doãn Quốc Vinh sẽ không “chín” nổi vì thiếu lửa. Quý đồng hương có thể mua vé trước tại Nhà Sách Tự Lực (714 531 5290, 714 531 5290), hoặc Tiệm Kính Optometry (714 418 0190, 714 418 0190), hay qua email tại (sapvntix@gmail.com). Nếu có thắc mắc về chương trình gây quỹ, xin quý vị gọi số điện thoại 714-901-1997, 714-901-1997. Xin hẹn cùng ‘ăn cơm quê nhà’ với quý vị lúc 4:30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011 tại Nhà hàng Mon Amour (Mon Cheri 2 cũ), tọa lạc tại 3150 W. Lincoln Ave, #134, Anaheim, CA 92801.

   

  Trangđài Glassey-Trầnguyễn

   

   

   

  (10/10/2011)
 • Ra Mắt Tuyển Tập VDDT 12 - Xuân Hy Vọng
  Ra Mắt Tuyển Tập VDDT 12 - Xuân Hy Vọng

   

                             

   

  Thư Mời

  Văn Đàn Đồng Tâm (VDDT) trân trọng kính mời quý văn nghệ sĩ và đồng hương thân hữu, vui lòng dành chút thời gian đến tham dự buổi liên hoan văn nghệ giới thiệu tuyển tập VDDT số 12, chủ đề Xuân Hy Vọng, được tổ chức tại nhà hàng Phố Núi, địa chỉ 8282 Bellaire Blvd. Houston TX 77072, vào chiều Chúa nhật, ngày 15 tháng 05 năm 2011, từ 4PM đến 9PM.

   

  Chương trình gồm nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn do nhiều nghệ sĩ tham gia trình diễn (Hoàng Kim Khánh, Sonny Phan, Lệ Ngọc, Nguyệt Khánh, J. Ngọc, Nhật Hạnh, Phan Thanh, v.v…)

   

  Vào Cửa Tự Do. Phục vụ Ẩm Thực Miễn Phí.

  Tặng Quà Lưu Niệm. Dạ Vũ Vui Nhộn.

   

  Sự hiện diện của quý vị là một vinh dự và niềm khích lệ lớn lao đối với VDDT.

  Trân trọng kính mời

   

  Thay mặt Ban Tổ Chức

   

  Cù Hoà Phong

  281-975-9782

   

  P.S. Vì chỗ ngồi có giới hạn, xin quý vị vui lòng sớm ghi danh tham dự qua email vandandongtam@gmail.com hay điện thoại cho Tạ Xuân Thạc (281-370-0233), Cù Hoà Phong (281-975-9782) để nhận vé mời.

  Xin chân thành cám ơn.

   

   

                          

   

   

   

   

   

   

  (12/05/2011)
Quảng cáo
Tofu
KS Bellaire
PharmTrustPharmacy
nicolasdetal
Mark D.Le M.D.,P.A
Nhan Hien
Northside Domestic & Import
Nguyen Quoc Dung
Nguyen Phi Loi
TRỢ CẤP TÀN TẬT – SSI
drmainguyen