Chuyên mục
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 1
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 2
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 3
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 4
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 5
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 5
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 6
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 6
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 7
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 9
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 10
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 12
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 14
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 16
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 17
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 18
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 19
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Sách kỷ niệm
Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Kỷ Niệm Về Nhạc Sĩ Anh Bằng
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Sách Kỷ Niệm Về Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ
Phần 1
Phần 2
Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Văn học
Văn
Thơ
Nghệ thuật
3 videos clips của buổi TalkShow trên đài truyền hình BYN
Âm nhạc
Âm nhạc
Archive
Music Online

There seems to be an error with the player !

Hình ảnh
Video Clip
Tuyển Tập VDDT 12
Thứ bảy, 02 Tháng 4 2011 10:26
Mục Lục
Tuyển Tập VDDT 12
Thông báo số 1
Thông báo số 2
Mời ghi danh vào Diễn Đàn 2 hệ thống
Xuan hy vọng
Đường Thi Xướng Họa
Mặc Giao
Diễn Văn
Họp mặt với Văn Đàn Đồng Tâm - Nguyễn Quý Đại
Tình thương và hoa mai vàng - Hoàng Đình Báu
Bóng ngoại - Trần Bang Thạch
Những món ăn khoái khẩu tại cửa Thần Phù - Trần Khánh Liễm
Văn khảo khái luận - Trần Bích San
Tình đã xa bay - Tạ Xuân Thạc
Sinh hoạt Văn Đàn Đồng Tâm
Đọc
Cảm tưởng của tuổi trẻ về Văn Đàn Đồng Tâm - Đình Huy
Xuân - Về lại - Dáng Thơ
Chờ Tết - Hùng Võ
Anh Hùng Áo vải Quang Trung - Nguyễn Mạnh Thăng
Bên kia bờ Đại Dương - Uyên Di
Sinh hoạt Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Tại Melbourne, Úc Châu
Vườn thơ Đồng Tâm
Danh  sách quý vị yểm trợ VĂN ĐÀN ĐỒNG TÂM
Phân ưu
Tất cả các trang

Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 12

Chủ Đề Xuân Hy Vọng

Thực hiện; Quý 1/2011

Thư Ngỏ

Kính thưa Quí Vị,

Tuyển Tập Đồng Tâm quyển số 12 (TTĐT 12) này lấy chủ đề là ‘’XUÂN HY VỌNG’’.  Chính vì Xuân là mùa giao hoà giữa ĐẤT và TRỜI làm cho cây cỏ tốt tươi, trăm hoa đua nở, cây trái đâm chồi nẩy lộc, lòng người tươi vui, những ước vọng mong chóng đạt thành. Dư âm ngày Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên Văn Đàn Đồng Tâm vẫn còn ở lại trong ký ức của chúng ta đã được truyền đạt, lan đến nhiều người trong thành phố Houston. Sở dĩ có được kết quả khả quan ấy cũng là nhờ quý vị quan tâm đến nền văn hoá nghệ thuật VN tại hải ngoại, cho nên đã nuôi dưỡng, nâng đỡ những mầm non trong việc phát triển, ngõ hầu không mai một những mầm non tinh hoa, sáng tạo trong nền văn hoá VN tại hải ngoại mà chúng ta quyết tâm chắt chiu nâng đỡ và trân quí.

Kính thưa Quí Vị, Tuyển Tập Đồng Tâm quyển số 12 (TTĐT 12) này lấy chủ đề là ‘’XUÂN HY VỌNG’’. Chính vì Xuân là mùa giao hoà giữa ĐẤT và TRỜI làm cho cây cỏ tốt tươi, trăm hoa đua nở, cây trái đâm chồi nẩy lộc, lòng người tươi vui, những ước vọng mong chóng đạt thành. Dư âm ngày Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên Văn Đàn Đồng Tâm vẫn còn ở lại trong ký ức của chúng ta đã được truyền đạt, lan đến nhiều người trong thành phố Houston. Sở dĩ có được kết quả khả quan ấy cũng là nhờ quý vị quan tâm đến nền văn hoá nghệ thuật VN tại hải ngoại, cho nên đã nuôi dưỡng, nâng đỡ những mầm non trong việc phát triển, ngõ hầu không mai một những mầm non tinh hoa, sáng tạo trong nền văn hoá VN tại hải ngoại mà chúng ta quyết tâm chắt chiu nâng đỡ và trân quí.

Nhà trồng tỉa muốn được nhiều hoa mầu trong mùa thu hoạch thì cần phải chú trọng đến sự xuất vốn, mua giống tốt, mở rộng diện tích canh tác, diện tích càng rộng bao nhiêu thì sự gieo trồng, thu hoạch càng khả quan bấy nhiêu.

VĐĐT sau 5 năm hoạt động, tuy đã có kết quả cụ thể : thu hút được một số đông thành viên, Anh Chị Em trên khắp mặt địa cầu gia nhập VĐĐT, kết thành một đại-gia-đình VĐĐT, đã hơn một lần các thành viên trên toàn thế giới hội ngộ tại miền Nam Cali nhân dịp RMS ‘’Kỷ Niệm Về Nhạc Sĩ ANH BẰNG Dòng Nhạc Trong Lòng Dân Tộc’’ vào tháng 7- 2008 khi gặp nhau thì rất vui và không bỡ ngỡ mà tưởng như đã thân quen trước từ lâu rồi nên rất thật vồn vã và thân ái !

Mặt nổi là như thế. Một mặt khác, tuy nhiều thành viên nhưng chưa có người nào có những sáng tác phẩm nổi cộm, nên văn đàn kể như chưa đạt được yêu cầu như chúng ta mong muốn. Tuy nhiên chúng ta không tự phủ nhận công lao của tập thể đã có 11 Tuyển Tập Đồng Tâm (TTĐT) đã xuất bản và phát hành : Thường xuyên một năm 2 quyển. In ấn sáng sủa và công phu, nội dung xúc tích cốt để phổ biến rộng rãi được nhiều bạn đọc yêu mến.

VĐĐT lại còn có cố gắng xuất bản và phát hành ít nhất 6 tác phẩm trong loạt sách vinh danh những nhà văn hoá nhân bản và nhà giáo dục của nền văn hoá trước năm 1975 sống trong miền Nam VN tự do, cũng với mục đích tạ ơn các Quí vị đã suốt đời cống hiến cho nền văn hoá nhân bản của Miền Nam VN tự do

Thời gian 5 năm trôi qua, đối với một văn đàn thì là quá ngắn ngủi, trong khi số người đọc thì lại bị hạn chế co cụm trong những thành phố có đông người Việt định cư.

Như thế nên chẳng thể so bì với khi còn ở trong nước trước năm 1975 chỉ vỏn vẹn có vài chục năm trời thế mà nền văn hoá nhân bản đã trăm hoa đua nở, vì người đọc thì nhiều lại hết lòng học hỏi và yểm trợ, nên các nhà văn nhà thơ có đất sống trong sáng tác. Nhiều nhà văn đã có nhiều tác phẩm đủ mọi thể loại và nặng phần sáng tạo, họ đã thành những nhà văn, nhà thơ chân chính bởi vì họ đã viết theo chiều hướng tự do, đã sáng tác theo sự rung cảm của lòng người tự do và nhân bản.

Thật là khác với ‘’lối văn một chiều lề phải’’ của nền tảng văn hoá nô dịch mà cộng sản đã áp đặt trên toàn lãnh thổ miền Bắc VN sau năm 54 và miền Nam sau năm 75. Nói một cách khác là cả nước sau khi bị nhuộm đỏ.

Tại Miền Nam : điển hình như những cây bút của Tạp Chí Sáng Tạo mà Nhà văn Giáo sư Doãn Quốc Sỹ có góp phần sáng lập ra.

Nhà văn Giáo sư Doãn Quốc Sỹ, bị cộng sản cầm tù hơn mười hai năm rưỡi khi CS cưỡng chiếm trọn Miền Nam, cũng như những nhà văn nhà thơ nhân bản khác, đã bị bắt cầm tù hoặc thủ tiêu một cách dã man, mất cả xác luôn.

GS Doãn Quốc Sỹ, người đã viết một bộ truyện trường thiên :’’Khu Rừng Lau’’ gồm 4 quyển rất nổi tiếng, là cây viết chủ lực của Tạp chí Sáng Tạo (cùng với Luật Sư Trần Thanh Hiệp trong Sáng Tạo) lẽ dĩ nhiên những bộ sách như Khu Rừng Lau, Tạp chí Sáng Tạo : những sách báo ấy đã đi ngược với chủ thuyết cộng sản nên tác giả đã bị CS thù ghét tống vào nhà tù nhiều năm.

Ra nước ngoài, GS Doãn Quốc Sỹ luôn mong muốn nền văn hoá nhân bản VN vẫn sẽ được tồn tại nơi hải ngoại, được các thế hệ con cháu kế thừa nối tiếp, do vậy mà GS Doãn Quốc Sỹ đã sáng lập ra một văn đàn lấy tên là Văn Đàn Đồng Tâm (VĐĐT), với ý tưởng bảo tồn để nền văn hoá nhân bản VN tại hải ngoại, tuy biết rằng tại những nơi chúng ta sống là đất khách quê người, giữ gìn được nền văn hoá VN tại hải ngoại cho đúng nghĩa thật là một điều khó, không dễ dàng gì, nhưng một văn đàn cũng đã ra đời để anh chị em khắp nơi xa gần cùng chung một chí hướng đồng tâm hợp lực, nâng đỡ chia xẻ kinh nghiệm nhất là đối với những cây viết trẻ, khi họ đã có thể tự lập trong việc sáng tác thì lại đồng hành trong mọi lãnh vực văn chương.

Chúng ta đã quyết tâm xây dựng trong 5 năm qua, kết quả rất khả quan qua loạt sách Tuyển Tập Đồng Tâm (TTĐT) được xuất bản định kỳ và lưu hành nhiều nơi để cho mọi người được viết, cũng như được đọc.

Tôi còn nhớ Giáo sư Doãn Quốc Sỹ đã ví von một câu rất dễ thương : ‘’ Văn đàn này rất khiêm nhường, có thể ví như một chiếc chiếu hoa trải rộng để mọi người không kể tuổi tác, trình độ đều được ngồi trên chiếc chiếu trải phẳng để cùng học hỏi lẫn nhau trong tinh thần văn nghệ, vui trong tình người và đối xử với nhau thân-ái-tôn-trọng-lẫn-nhau-như-một-gia-đình không bè phái, tỵ hiềm. Đó là chưa kể đến những người thuộc lứa tuổi già chúng tôi, nơi đất khách quê người coi VĐĐT là chỗ để gặp gỡ hàn huyên tâm sự, thăm hỏi nhau xem ai còn ai mất . . . ’’

Trong ý tưởng ấy, chúng ta phải làm gì khi VĐĐT đã sống được 5 năm (2005-2010), trong 5 năm sắp tới : từ 2011 đến 2015 được thăng hoa hơn, đổi mới hơn.

1- Hãy lấy mốc thời gian : Xuân Hy Vọng Tân Mão (2011) này. Ngay bây giờ Ban Biên Tập (BBT) phải quyết định tăng số TTĐT phát hành hàng năm : chu kỳ ba tháng vào các mùa XUÂN- HẠ -THU - ĐÔNG thay vì sáu tháng vào hai mùa XUÂN – THU như 5 năm vừa qua.

2- Chúng ta đã mở ra 2 diễn đàn để cùng sinh hoạt với nhau hàng ngày :

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

(Dành cho quí vị quen dùng yahoo.com email)

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

(Dành cho quí vị quen dùng gmail.com mail)

3- Chúng ta lại đã có 1 Trang Nhà : http://www.vandan-dongtam.org

Quí vị vào đây sẽ đọc được những bài vở, thi thơ, hình ảnh một số sinh hoạt trong 5 năm qua và những sinh hoạt nối tiếp, người phụ trách sẽ cố gắng cập nhật bài vở và hình ảnh sớm nhất lên Trang Nhà để quí vị và các bạn coi cho biết tin tức những sinh hoạt của chúng ta, hoặc coi để giải trí với những câu chuyện hoặc hình ảnh vui. Coi các links khác về báo chí hay các đài phát thanh hữu ích. Những sinh hoạt hiện tại của VĐĐT và từ nay trở đi chúng ta phải làm với sự cố gắng mà chúng ta bỏ công học hỏi để bây giờ làm từng tháng, từng năm, cho đến khi hết 5 năm. Đến hạn kỳ Kỷ Niệm Sinh Nhật Năm Thứ 10 - đệ thập chu niên VĐĐT vào năm 2015 - chúng ta có thể tự hào là một văn đàn thực sự có chiều sâu, kiến thức và văn hoá - dù chúng ta đang sinh hoạt ở hải ngoại – chúng ta vẫn có bề thế, chững chạc để người ngoài nhìn vào cũng thấy xứng đáng được khen ngợi.

Muốn được như thế chúng ta phải làm việc hết sức mình, mỗi quyển sách chúng ta xuất bản, các bài viết của mỗi chúng ta phải có chiều sâu, xúc tích, gọt dũa gọn gàng, lời văn chải chuốt để người đọc xong khi gấp sách lại rồi, mà ý tưởng của bài viết, hình ảnh tác giả của bài viết như còn phảng phất đâu đây.

Anh Chị Em có người nghĩ là khó đối với công việc này, chắc hẳn như thế ? Xin thưa ngay rằng không! Không khó lắm đâu nên đừng ngại, bởi vì: “Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi Mà khó vì lòng người ngại núi e sông “

Mong rằng chúng ta đã cùng chung một lý tưởng, quyết tâm, tự tin thì có quyền hy vọng nền văn hoá nghệ thuật VN tại hải ngoại càng ngày càng mượt mà, tươi thắm.

Và, riêng tôi có một hy vọng chắc không lấy gì làm quá đáng rằng ngày sinh nhật thứ 10 (Kỷ Niệm Đệ Thập Chu Niên) của Văn Đàn ĐồngTâm trong 5 năm sắp tới (2011-2015) sẽ được tổ chức thật lớn và vĩ đại, để các anh chị em Thành Viên và Ủng hộ Viên trên toàn thế giới sẽ họp mặt, hội tụ tại một nơi nào đó trên hành tinh này, để rồi tay bắt mặt mừng, vui sướng biết nói sao cho vừa.

Chắc hẳn có những người trong ACE chúng ta đã biết VĐĐT đã gặp một vài chuyện không hay và không may đã đến và đã ra đi như một cơn ác mộng, nó đã qua thì cho qua luôn, không nhắc tới nữa. Hãy coi mùa Xuân Tân Mão là XUÂN HY VỌNG để chúng ta quên hết những gì không nên nhớ, chỉ hy vọng vào tương lai VĐĐT sẽ tươi sáng, cũng như từ TTĐT 12 này trở đi từ hình thức đến nội dung sẽ hoàn toàn thay đổi, cốt sao cho toàn vẹn hơn.

Kính chúc quí vị và ACE được như ý nguyện, và có được một năm Tân Mão (2011) đầy hạnh phúc và khang cát.

Tạ Xuân Thạc

Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút VĐĐT 
Gửi góp ý
Tiêu đề
Nội dung

Những tin mới hơn

 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 9 - Phần 1
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 9 - Phần 1

  Tuyển Tập 9  

  (04/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11 - Phần 16
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11 - Phần 16

  Thơ Doãn Quốc Vinh Doãn Quốc Vinh hâu duệ của nhà văn lão thành Doãn Quốc Sỹ, cố Vấn VĐĐT. Những tập thơ DQV sáng tác đã được chuyền tay nhau qua các bạn hữu thân thương và những anh chị em trong gia đình của tác giả. Thơ anh chuyên chở nhiều tâm sự - như nhắn nhủ hay hồi tưởng về quá khứ. Những vần thơ âm hưởng lục bát thật ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một bầu trời thênh thang, tình cảm của tác giả rộng mở chan chứa tình quê hương, dân tộc. Bằng vào sự thiết tha với gia đình cha mẹ anh em, với người tình, với bạn bè thân yêu, cho mọi người xa gần ngay cả với các thành viên của Đồng Tâm chúng ta nữa. Xin cám ơn họa sĩ DQV của ĐT vì ngoài những hoạ phẩm riêng cho TTĐT anh còn gửi thêm qua thi phẩm những nỗi niềm đau thương chua xót hay yêu thương trìu mến của tác giả đối với những điều trông thấy biểu hiện trong 3 tập thơ : Lục Bát Tùy Bút , Lục Bát Đôi Bờ và Thơ Tình của  Doãn Quốc Vinh

  (05/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11 - Phần 15
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11 - Phần 15

  Title: Em Sài Gòn Artist: Quang Minh Composer: Minh Tuấn Harmonist: Quang Đạt Lyricist: N&L: Nguyên Phan Minh Tuấn

   

  (05/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8 - Phần 7
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8 - Phần 7

  Một Thời Để Nhớ
  (04/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8 - Phần 6
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8 - Phần 6

  Chiều Cali đọc thơ Quỳnh Giao - Lê Bình –

  Lòng mang những niềm riêng trong cái chung của quê hương. Dù ra đi xa vạn dặm, tình quê mãi mãi mang theo. Nỗi niềm riêng hay tiếng thở dài? Quỳnh Giao ghi lại: "Cây có cội nước có nguồn," Từ đi mang cả nỗi buồn tái tê Dù cho lạc dấu chân về Cũng không quên được tình quê trong đời" Bà Huyện Thanh Quan nhớ nhà khi chiều về: "Trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn Tiếng ốc xa đưa vẳng trống dồn Gác mái ngư ông về viễn phố Gõ sừng mục tử lại cô thôn Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi Dặm liễu sương sa khách bước dồn Kẻ chốn chương đài người lữ thứ Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn"

  (04/12/2011)
Tin tức
 • Phóng Sự Ra Mắt TTDT số 12 và Web site VDDT
  Phóng Sự Ra Mắt TTDT số 12 và Web site VDDT

  CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU

  TUYỂN TẬP ĐỒNG TÂM SỐ 12 & WEB SITE

  www.VanDan-DongTam.org TẠI HOUSTON TEXAS VÀO NGÀY 15 THÁNG 05 NĂM 2011

  Từ mấy tuần trước ngày Giới Thiệu Sách (GTS), tôi đã nhận được thông báo qua email, và qua diễn đàn của Văn Đàn Đồng Tâm rằng: vào ngày 15- 5- 2011, Văn Đàn Đồng Tâm (VĐĐT) sẽ có buổi giới thiệu Tuyển Tập Đồng Tâm số 12, chủ đề Xuân Hy Vọng, và chính thức ra mắt web site vandan-dongtam.org, được tổ chức tại nhà hàng Phố Núi 8282 đường Bellaire, khu Southwest Houston. 

   

  (29/05/2011)
 • Doãn Quốc Vinh - ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’
  Doãn Quốc Vinh - ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’
    Doãn Quốc Vinh Dùng Nghệ Thuật Để ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’

   

  Doãn Quốc Vinh, hậu duệ của nhà văn lão thành Doãn Quốc Sỹ - cố Vấn VĐĐT, đã sáng tác và thực hiện những tập thơ  được chuyền tay nhau qua các bạn hữu thân thương và những anh chị em trong gia đình của tác giả. Thơ anh chuyên chở nhiều tâm sự - như nhắn nhủ hay hồi tưởng về quá khứ. Những vần thơ âm hưởng lục bát thật ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một bầu trời thênh thang,  tình cảm của tác giả rộng mở chan chứa tình quê hương, dân tộc. Bằng vào sự thiết tha với gia đình cha mẹ anh em, với người tình, với bạn bè thân yêu, cho mọi người xa gần ngay cả với các thành viên của Đồng Tâm chúng ta nữa. Xin cám ơn họa sĩ DQV của ĐT vì ngoài những hoạ phẩm riêng cho TTĐT anh còn gửi thêm qua thi phẩm những nỗi niềm đau thương chua xót hay yêu thương trìu mến của tác giả đối với những điều trông thấy biểu hiện trong 4 tập thơ :  Lục Bát Tùy Bút ,  Lục Bát Đôi Bờ, Lục Bát Ru Hời  và  Lục Bát Tình của Doãn Quốc Vinh DOÃN QUỐC VINH với đêm dạ tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng 9,” sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011, tại nhà hàng Mon Amour, thuộc thành phố Anaheim, California.

   

  Văn Đàn Đồng Tâm (VDDT) xin hân hạnh giới thiệu và thân mời quý văn thi hữu và đồng hương tham gia ủng hộ thật đông đảo.

   

   

  * * * * *

  Từ “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều” Gần đây, tôi được dịp đọc lại “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều” trên trang SángTạo.org. Đọc công khai, đọc bao nhiêu lần tùy thích. Càng đọc, càng thích. Càng đọc, càng u ẩn niềm quê. Càng đọc, càng muốn khóc cho cái điêu linh của quê hương, dân tộc, cho cái nhục nhằn của sinh linh. Càng đọc, càng muốn đi tìm tác giả, để cám ơn ông đã cho tôi được sống với đất nước trong một giai đoạn trước khi tôi chào đời. Càng đọc, càng nhớ lại cái lần đầu tiên gặp Doãn Quốc Sỹ trong cái tủ kính khóa chặt của ông Ngoại tôi ở một vùng quê miền Tây Nam đất Việt. Tôi đọc lén. Lén cái chính quyền sau 1975. Lén cả ông Ngoại tôi, vì sách quý, con nít biết gì mà động vào. Tuy sau này tôi mới biết, ông tôi không hề cấm con cháu đọc sách của ông, dù ông quý sách hơn cả vàng (nên tôi oai hùng mượn ông quyển “Ba Sinh Hương Lửa” và vác về nhà đọc một cách hết sức chính quy). “Ngàn vàng dễ kiếm, lời tốt khó tìm.” Quý là đúng. Và quý nhất là cái thông điệp mà nhà văn, nhà giáo Doãn Quốc Sỹ đã trân trọng gửi gắm cho độc giả ở cuối truyện. Với cái ngôn ngữ giản dị và một tâm hồn thuần Nho, ông nói lên một sự thật và một thực tế mấu chốt của thời đại chúng ta. “Ở thế giới thực dân tư bản, người ta tung vật chất ra để giam lỏng linh hồn. Ở thế giới thực dân cộng sản, người ta phong tỏa vật chất để mua rẻ linh hồn. Cả hai cùng thất bại! Linh hồn nhân loại chỉ có thể mua bằng tình thương yêu rộng rãi và chân thành.” “Tình thương yêu rộng rãi và chân thành.” Tình thương yêu ấy, nó có mùi vị gì, màu sắc ra sao, kích cỡ thế nào, hình dáng làm sao? Theo tôi, nhà giáo Doãn Quốc Sỹ đã xuất sắc trong việc tề gia, để câu trả lời nằm chính ngay trong huyết mạch lưu truyền của ông. Đến “Niêu Cơm Quê Nhà” Con nhà tông, nên chắc chắn phải giống lông giống cánh. Doãn Quốc Vinh, hậu duệ của nhà văn Doãn Quốc Sỹ, đã được bú mớm cái dòng sữa của mẹ và cái dòng tư tưởng của cha từ trong nôi. Doãn Quốc Vinh được biết đến nhiều như một họa sỹ, qua các cuộc triển lãm “Ao Nhà Lung Linh” hay “Chuyện Trò Với Lá,” vừa xuất thần trong bản sắc dân tộc, vừa bật tung những sáng tạo hiện đại. Nhưng Doãn Quốc Vinh cũng dính líu với chữ nghĩa, có lẽ vì cái duyên nghiệp viết lách còn quá nồng nàn giữa hai thế hệ của Doãn gia. Tôi đặc biệt quan tâm đến “Niêu Cơm Quê Nhà,” một bài thơ Doãn Quốc Vinh viết tặng cho người thân ở xa, khi anh còn ở tại Sài Gòn, vào năm 2005.

  Bài thơ dung dị và dân dã như cái niêu cơm, như ý niệm quê nhà, như mối tình thôn quê thuần nông nghiệp. Bài thơ được ‘nấu’ như thế này: “…lạy trời , lạy đất , lạy mây lạy cho lúa chín trĩu đầy hạt thơm lạy cho xó bếp nhiều rơm để tôi thổi chín niêu cơm quê nhà mời anh , mời chị ở xa ghé chơi … xơi chén cơm cà với tôi bát canh bông bí ngọt chồi vại dưa , khoanh cá, khúc dồi … chân quê dăm năm thu vén bộn bề này anh, này chị đường về nhớ chăng?” Doãn Quốc Vinh đã thể hiện “tình thương yêu rộng rãi và chân thành” một cách thật cụ thể trong bài thơ này. Anh cầu khẩn cho có được những điều kiện cần thiết để nấu một bữa cơm nhà quê, để mời những anh những chị đang sống xa quê, vài năm “thu vén bộn bề” một lần, về lại. Anh mong họ được hưởng lại cái không gian quê nhà ngay trên đầu lưỡi. Không dưng anh làm cho tôi thèm mùi khói rơm quá! Nhưng cái sự chuyên cẩn trong từng cái lạy, cái chọn món, cái ‘thổi’ cơm (rất dân dã, và hầu như chỉ còn ở thôn quê Việt Nam vì sự bành trướng của bếp ga, bếp điện) – tất cả bày ra một mâm cỗ của yêu thương, thông cảm, chia sớt. Người-ở-lại Doãn Quốc Vinh đã “chân thành” và cũng rất “rộng rãi” với tâm sức của mình khi đi ngược dòng thời gian, thổi một “niêu cơm quê nhà” để làm ấm lòng người đi xa. Cho đến khi chính anh cũng là người đang đi xa, thì anh lại tiếp tục ‘thổi’ cơm để gửi về cho những đồng bào ở lại, nhất là những đồng bào nghèo khó. Dùng hội họa để “Cho Em Niềm Hy Vọng 9” Doãn Quốc Vinh đã ‘thổi’ cơm cho những người nghèo khổ trên quê hương bằng cách nào? Anh không lạy trời lạy mây nữa. Anh vẽ. Anh đã chọn những bức tranh ưng ý của mình để bán gây quỹ cho SAP-VN tại đêm dạ tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng 9,” sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011, tại nhà hàng Mon Amour, thuộc thành phố Anaheim. Nếu tình người bàng bạc trong văn chương chữ nghĩa của cha con họ Doãn, thì tình người là một nếp sống hằng ngày trong gia đình này. Doãn gia đã cưu mang bao người cơ bần, ngay giữa lúc họ Doãn cũng phải đối diện với khó khăn thời chiến. Họ Doãn đã dùng cái “tình thương yêu rộng rãi và chân thành” để sống và làm chủ đạo cho dòng tộc mình. Cho nên việc họa sĩ Doãn Quốc Vinh đưa cái “tình thương yêu rộng rãi” ấy đến góp tay với SAP-VN để phục vụ đồng bào trong cảnh khốn cùng, âu chỉ là một việc tất yếu. SAP-VN, với tất cả những thành quả trong hoạt động từ thiện gần hai thập niên qua, đã đón nhận sự giúp đỡ hết mình của biết bao nhân tài và mạnh thường quân. Nhưng sự giúp đỡ của Doãn Quốc Vinh lần này làm cho tôi xúc động theo lũy thừa đôi, có lẽ vì anh diễn đạt cái ‘tình quê’ một cách tự nhiên và sâu sắc, nhất là qua những bài thơ và phát biểu của anh. Trong thời gian chuẩn bị cho ngày gây quỹ, thân mẫu của anh, bà Doãn Quốc Sỹ, nhũ danh Hoàng Thị Thảo, đã hấp hối và qua đời đầu tháng Chín tại Houston, Texas. Có lẽ bà là một trong những người đàn bà hạnh phúc nhất, vì đã có một người phối ngẫu giàu lòng nhân ái như vị văn tài Doãn Quốc Sỹ, đã cùng bà nuôi nấng những người con có tấm lòng tha thiết với quê hương và với đồng bào như Doãn Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương cùng đến, thưởng lãm những “niêu cơm quê nhà” mà Doãn Quốc Vinh đã ‘thổi’ bằng óc sáng tạo và nét cọ tài ba, để cùng SAP-VN thắp sáng tình quê trên những vùng nhân sinh nghèo khổ của quê hương. Nếu không có quý vị, “niêu cơm quê nhà” của Doãn Quốc Vinh sẽ không “chín” nổi vì thiếu lửa. Quý đồng hương có thể mua vé trước tại Nhà Sách Tự Lực (714 531 5290, 714 531 5290), hoặc Tiệm Kính Optometry (714 418 0190, 714 418 0190), hay qua email tại (sapvntix@gmail.com). Nếu có thắc mắc về chương trình gây quỹ, xin quý vị gọi số điện thoại 714-901-1997, 714-901-1997. Xin hẹn cùng ‘ăn cơm quê nhà’ với quý vị lúc 4:30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011 tại Nhà hàng Mon Amour (Mon Cheri 2 cũ), tọa lạc tại 3150 W. Lincoln Ave, #134, Anaheim, CA 92801.

   

  Trangđài Glassey-Trầnguyễn

   

   

   

  (10/10/2011)
 • Ra Mắt Tuyển Tập VDDT 12 - Xuân Hy Vọng
  Ra Mắt Tuyển Tập VDDT 12 - Xuân Hy Vọng

   

                             

   

  Thư Mời

  Văn Đàn Đồng Tâm (VDDT) trân trọng kính mời quý văn nghệ sĩ và đồng hương thân hữu, vui lòng dành chút thời gian đến tham dự buổi liên hoan văn nghệ giới thiệu tuyển tập VDDT số 12, chủ đề Xuân Hy Vọng, được tổ chức tại nhà hàng Phố Núi, địa chỉ 8282 Bellaire Blvd. Houston TX 77072, vào chiều Chúa nhật, ngày 15 tháng 05 năm 2011, từ 4PM đến 9PM.

   

  Chương trình gồm nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn do nhiều nghệ sĩ tham gia trình diễn (Hoàng Kim Khánh, Sonny Phan, Lệ Ngọc, Nguyệt Khánh, J. Ngọc, Nhật Hạnh, Phan Thanh, v.v…)

   

  Vào Cửa Tự Do. Phục vụ Ẩm Thực Miễn Phí.

  Tặng Quà Lưu Niệm. Dạ Vũ Vui Nhộn.

   

  Sự hiện diện của quý vị là một vinh dự và niềm khích lệ lớn lao đối với VDDT.

  Trân trọng kính mời

   

  Thay mặt Ban Tổ Chức

   

  Cù Hoà Phong

  281-975-9782

   

  P.S. Vì chỗ ngồi có giới hạn, xin quý vị vui lòng sớm ghi danh tham dự qua email vandandongtam@gmail.com hay điện thoại cho Tạ Xuân Thạc (281-370-0233), Cù Hoà Phong (281-975-9782) để nhận vé mời.

  Xin chân thành cám ơn.

   

   

                          

   

   

   

   

   

   

  (12/05/2011)
Quảng cáo
Nguyen Phi Loi
Tofu
Nguyen Quoc Dung
Northside Domestic & Import
Mark D.Le M.D.,P.A
Nhan Hien
drmainguyen
TRỢ CẤP TÀN TẬT – SSI
KS Bellaire
PharmTrustPharmacy
nicolasdetal