Chuyên mục
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 1
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 2
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 3
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 4
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 5
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 5
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 6
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 6
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 7
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 9
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 10
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 12
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 14
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 16
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 17
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 18
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 19
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Sách kỷ niệm
Giáo sư Lê Hữu Mục và Những Cây Bút Thân Hữu cùng Đồng Tâm
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Kỷ Niệm Về Nhạc Sĩ Anh Bằng
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Sách Kỷ Niệm Về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Sách Kỷ Niệm Về Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ
Phần 1
Phần 2
Sách Kỷ Niệm Về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Văn học
Văn
Thơ
Nghệ thuật
3 videos clips của buổi TalkShow trên đài truyền hình BYN
Âm nhạc
Âm nhạc
Archive
Music Online

There seems to be an error with the player !

Hình ảnh
Video Clip
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 3 - Phần 7
Thứ bảy, 03 Tháng 12 2011 10:14
Mục Lục
Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 3 - Phần 7
Thuở nào tôi yêu người - Lê Phạm Kim Phượng
Thơ Trần Nhất Lang
Bài thơ tình dang dở - Lê Ngọc Đảnh
Tất cả các trang


 

Tên thật là Trần Triệu Đông
Bút hiệu Hoàng Thy
Sanh tại Hà Nội
Vào Saigòn năm 1954
Nhập ngũ năn1968, phục vụ trong binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt
Trú đóng tại Pleiku, Kontum
Vượt biên năm 1983
Đinh cư tại San Diego, California

Ai cũng phải công nhận giữa thơ và nhạc có một sự tương quan rất mật thiết như bóng với hình. Không có hình, thì không có bóng. Không có bóng, thì không có hình. Không có bên nào nặng hay nhẹ hơn bên nào cả.
Các vị thi sĩ, khi viết một bài thơ, đâu có nghĩ rằng bài thơ đó sẽ lọt vào mắt của một nhạc sĩ nào đó. Để sau này biến thành một bài thơ nhạc để đời.
Nhưng do đâu mà có những hiện tượng trở thành để đời như vậy?
Có những trường hợp có chủ đích hẳn hoi: Đó là những vị nhạc sĩ chuyên đi lùng các bài thơ văn để phổ thơ - văn thành nhạc.
Có những trường hợp không chủ đích: Đó là trường hợp vị nhạc sĩ vô tình đọc được ở đâu đó vài dòng, hay có khi chỉ vài chữ, hay một bài thơ - văn nào đó, rồi từ cái nhân đó, mà một bài hát thành hình. Hay một bài thơ - nhạc ra đời.
Còn có một trường hợp nữa là những vị thi sĩ nhờ các vị nhạc sĩ phổ thơ của mình, trường hợp này phổ thông nhất, nhưng những bài nhạc này thường có tính cách bắt buộc, gò bó, vị nhạc sĩ không thể nào không có gượng ép trong bài nhạc này. Có khi phải sửa một vài lời, hay một vài câu cho phù hợp với dòng nhạc của bài hát.

Tựu chung nếu thơ mà không có nhạc sĩ phổ thành nhạc thì đôi khi chúng ta chỉ đọc qua bài thơ đó một vài lần rồi sẽ đi vào quên lãng, theo thời gian, dần dần có khi ta cũng chẳng còn nhớ đến bài thơ đó là của ai, nội dung ra sao nữa.
Nhưng nếu bài thơ nào đó. khi đã được vị nhạc sĩ phổ thành nhạc, mà lại là một bài nhạc hay, thì có khi nó trở thành bất tử, vượt trên cả không gian và thời gian, ai cũng rất dễ nhớ đó là bài gì, phổ thơ của ai ngay.
Do đó, nói một cách không thiên vị thì nhạc đã nâng cao thơ lên một bậc nữa, thì cũng không phải là quá đáng lắm.
Nhưng nói theo một khía cạnh khác về lời thơ, chữ nghĩa và cung cách mà một vị thi sĩ nào đó xử dụng trong bài thơ của mình. Nó đã đánh động “Tần số” của vị nhạc sĩ, nó đã làm rung cảm được vị nhạc sĩ, để đi đến quyết định phổ bài thơ đó thành nhạc thì quả thật vị trí của bài thơ đó lại có phần chiếm phần thượng phong hơn là những dòng nhạc mà vị nhạc sĩ kia nhả ra.
Không phải là vị nhạc sĩ nào đó không đủ khả năng đặt lời cho nhạc của mình, mà là mỗi người đều có một phương thức diễn đạt tư tưởng của mình khác nhau, và có những khía cạnh, cái nhìn khác nhau về mọi suy tư của mình thôi.
Bởi vậy nên vị này thán phục vị kia về một phương diện nào đó, về những lời lẽ, về cách xử dụng và về cách diễn đạt tư tưởng, tiết tấu là lẽ bình thường.
Người viết bài này xin được mở một dấu ngoặc ở đây, nói riêng về trường hợp của riêng mình, ngõ hầu làm sáng tỏ hơn vấn đề.
Tôi thường cũng làm thơ lai rai, ngoài cái khoảng thời gian cần phải có là tám tiếng một ngày cho mưu sinh. Làm thơ để lấp đi khoảng thời gian dư thừa trong một lúc nào đó, làm thơ để ghi lại cái gì đó chứ không dám mơ tưởng mình có khi được gọi là “Thi si”, làm thơ để nói dùm cho tha nhân, làm thơ để thỏa chí cho riêng mình, làm thơ như là một nhu cầu hằng ngày như ăn mặc .v…v.
Sau khi hoàn tất mỗi bài thơ, nếu thấy được thì phổ bài thơ đó thành nhạc, thường thì cũng phải sửa tới sửa lui cho hợp với dòng nhạc.
Có khi mất rất nhiều thời gian, hao mòn rất nhiều tâm huyết, nhưng cuối cùng, có khi bài thơ chẳng thấy đâu, mà bài nhạc cũng không thấy nốt.

Đó chính là cái khó khăn của vấn đề, nên nhiều vị bằng hữu gởi thơ tới nhưng không thấy gởi nhạc lại. xin hãy cảm thông cho người nhạc sĩ đó nhé. Không phải là thơ của các vị không hay, không đạt nhu cầu để phổ nhạc. Mà hình như giữa những dòng thơ của quý vị, và những dòng nhạc của vị nhạc sĩ kia có một cái gì đó chưa hòa vào với nhau được, chưa đả thông được nỗi khúc triết đó mà thôi, thành thử ra nếu có cố gắng trộn với nhau thì nó thành ra một cái gì đó không trọn vẹn, và đây chính là mấu chốt của vấn đề. Và lẽ dĩ nhiên, vị nhạc sĩ kia không muốn tác phẩm của mình mang tật dị biệt, nó sẽ làm hỏng luôn cả bài thơ của vị thi sĩ nọ.
Trong vài trường hợp mà tôi đã phổ thơ của bằng hữu, có lắm lúc thật hài lòng, nhưng cũng có những lúc thật là nan giải vì phải sửa đôi lời hay đôi câu, dễ đưa đến sự hiểu lầm đáng tiếc với vị bằng hữu mà mình thật khó nói ra lắm lắm.
Nói tóm lại việc phổ thơ dễ mà khó, khó mà dễ, không thể nói một cách quả quyết được và còn tùy từng trường hợp riêng rẽ.
Không có một công thức nào áp dụng cho hoàn toàn đúng được.
Có vị thích phổ thơ ba chữ, bốn chữ, năm chữ, sáu chữ, sáu tám, bẩy chữ, tám chữ, v …v. Cũng có vị thích phổ thơ tự do. Cũng có khi này, khi kia, đều là do cái duyên của bài thơ với từng vị nhạc sĩ vậy.
Lại có những vị chỉ thích phổ thơ tình, thơ quê hương, hay thơ đấu tranh mà thôi chẳng hạn.
Nhưng dù sao, ai cũng phải công nhận rằng rất nhiều bài nhạc được phổ từ thơ đã thành công thật sự và đã trường tồn mặc cho không gian và thời gian trôi qua, vẫn không phủ nhận được sự hiện hữu của bài thơ - nhạc đó. Nó trở thành bất tử rồi đó phải không thưa quý vị.
Và rốt ráo, mỗi bài nhạc có một số phận và một định mệnh riêng dành cho nó. Nó có được coi là hay hay không, còn tùy thuộc vào sự cảm nhận và chấp nhận của số đông thính giả, thuộc tấng lớp nào trong xã hội nữa cơ đấy quý vị ạ.

Nói ngoài đề quý vị nghe cho vui: Gần đây, ở trong nước có một ông nhạc sĩ cho nhạc của mình là nhạc “Bác Học”.
Thú thật với quý vị rằng người viết bài này nghe đến chữ này thật là lạ tai, vì từ trước đến giờ chỉ nghe đến “Văn chương bình dân”, và “Văn chương bác học” mà thôi.
Nhưng nghĩ cho cùng, có “Đỉnh cao trí tuệ loài người” có “Anh hùng” này nọ, rồi bây giờ có “Nhạc bác học” thì cũng chả có gì là lạ lắm đâu phải không, thưa quý vị. Chỉ có điều hơi ngại ngùng ở chỗ: khi gặp vị nhạc sĩ này phải gọi là “Bác nhạc sĩ”, “Nhạc sĩ bác”, hay “Bác học . . . nhạc” đây, vì hình như cả mấy tiếng đó đều chưa xứng cho lắm.
Biết đâu mai mốt lại có cả nhạc công “Bác học”, người khảy đờn “Bác học”, ca sĩ “Bác học”, hay cái gì “Bác học” nữa không chừng. Lúc đó lại phải nhờ những đỉnh cao trí tuệ tìm cho ra những danh từ mới, tương xứng với những vị trí đó.
Nhưng lại có điều khó khăn xảy đến là tìm đâu cho ra khán thính giả “Bác học” để thưởng thức những sản phẩm của các vị “Bác học “ kia.

Trở lại phần nhạc phổ thơ. Có nhiều trường hợp của vài bằng hữu mà tôi được biết.
Sau khi tác giả cho ra đời một tác phẩm được coi là tâm đắc của mình, thay vì nhận được những lời khen, hay phê bình xây dựng nhè nhẹ. Thì lại nhận được những câu chê trách, có phần nặng ký, đến độ làm nản lòng tác giả. Lời chê trách này, đôi khi không thích đáng cho lắm, hay phát xuất từ sự đố kỵ, mà chúng ta ai cũng có và rất dễ có, vì cái “TÔI” của mình quá lớn. Thường thường thì những gì của mình, mình cho là nhất, còn của thiên hạ thì cho là chẳng ra gì cả. Rồi tìm những sơ sót nhỏ bé mà chê trách.

Thí dụ như có vị chê rằng :”Cô này hát không hay, nếu để cho Khánh Ly ( Thí dụ vậy thôi nhé) hát thì hay hơn”.

Xin lỗi, cho em nhờ chút: “Đâu phải là tác giả không biết điều này đâu, nhưng quý vị có biết là nhờ Khánh Ly hát khó đến mức nào không, đó là chưa nói đến khoản thù lao phải trả cho Khánh Ly là bao nhiêu đó chứ, ngoài phần hải nhờ làm hòa âm, phần lớn các nhạc sĩ mà tôi biết không làm, hay không có phương tiện làm hòa âm được. Mà mấy ông nhạc sĩ thì chưa giầu đến độ có thể chi ra cho một việc giao lưu Văn Nghệ này cả tháng lương của mình, hay nhiều hơn nữa, vì cũng như phần lớn quý vị, tác giả còn nặng nợ trần gian lắm: tiền nhà, tiền ăn, tiền xe, tiền bảo hiểm, v…v.”
Cũng may mà phần lớn các vị có dính dáng đến thơ - văn - nhạc (Tài tử ấy mà) đều có một công việc chính thức gì đó, gọi là nghề “Tay trái” cho việc mưu sinh, nếu không thì có lẽ ít ai dám xung phong vào lãnh vực này lắm đó quý vị à. “Có thực mới vực được đạo” đấy mà.
Có nhiều trường hợp, vì sự xây dựng đúng đắn và cởi mở của bằng hữu mà tác giả đã sửa lại được vài nốt nhạc hay vài lời ca mượt mà hơn, nâng cao hẳn giá trị bản nhạc để có một tác phẩm hay hơn.
Nói tóm lại thì có lẽ rất khó mà làm vừa lòng được mọi lời khen chê, trăm người trăm ý mà phải không, thưa quý vị. Một tác phẩm dù sao nó cũng có một giá trị là đã được kết tinh bằng tim óc của mình hay của bằng hữu mình, có phải thế không nào.

Và dù sao thì lợi nhuận của một bài nhạc thường là không được dành cho người nhạc sĩ là bao, so với người ca sĩ nữa đấy. Đó là điều khá hiển nhiên đối với nền âm nhạc Việt của chúng ta.
Có nhiều vị ca sĩ kiếm được khá bộn trong khi người nhạc sĩ, tác giả của bài hát thì vẫn âm thầm chịu cảnh túng quẫn là thói thường vậy mà.
Ca sĩ vẫn rả rích hát, các trung tâm vẫn ra CD đều đều, và thường quên đi phần bản quyền cho nó “Tiện việc sổ sách”.

Hoàng Thy

  
Gửi góp ý
Tiêu đề
Nội dung

Những tin mới hơn

 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 9 - Phần 1
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 9 - Phần 1

  Tuyển Tập 9  

  (04/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11 - Phần 16
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11 - Phần 16

  Thơ Doãn Quốc Vinh Doãn Quốc Vinh hâu duệ của nhà văn lão thành Doãn Quốc Sỹ, cố Vấn VĐĐT. Những tập thơ DQV sáng tác đã được chuyền tay nhau qua các bạn hữu thân thương và những anh chị em trong gia đình của tác giả. Thơ anh chuyên chở nhiều tâm sự - như nhắn nhủ hay hồi tưởng về quá khứ. Những vần thơ âm hưởng lục bát thật ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một bầu trời thênh thang, tình cảm của tác giả rộng mở chan chứa tình quê hương, dân tộc. Bằng vào sự thiết tha với gia đình cha mẹ anh em, với người tình, với bạn bè thân yêu, cho mọi người xa gần ngay cả với các thành viên của Đồng Tâm chúng ta nữa. Xin cám ơn họa sĩ DQV của ĐT vì ngoài những hoạ phẩm riêng cho TTĐT anh còn gửi thêm qua thi phẩm những nỗi niềm đau thương chua xót hay yêu thương trìu mến của tác giả đối với những điều trông thấy biểu hiện trong 3 tập thơ : Lục Bát Tùy Bút , Lục Bát Đôi Bờ và Thơ Tình của  Doãn Quốc Vinh

  (05/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11 - Phần 15
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 11 - Phần 15

  Title: Em Sài Gòn Artist: Quang Minh Composer: Minh Tuấn Harmonist: Quang Đạt Lyricist: N&L: Nguyên Phan Minh Tuấn

   

  (05/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8 - Phần 7
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8 - Phần 7

  Một Thời Để Nhớ
  (04/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8 - Phần 6
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 8 - Phần 6

  Chiều Cali đọc thơ Quỳnh Giao - Lê Bình –

  Lòng mang những niềm riêng trong cái chung của quê hương. Dù ra đi xa vạn dặm, tình quê mãi mãi mang theo. Nỗi niềm riêng hay tiếng thở dài? Quỳnh Giao ghi lại: "Cây có cội nước có nguồn," Từ đi mang cả nỗi buồn tái tê Dù cho lạc dấu chân về Cũng không quên được tình quê trong đời" Bà Huyện Thanh Quan nhớ nhà khi chiều về: "Trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn Tiếng ốc xa đưa vẳng trống dồn Gác mái ngư ông về viễn phố Gõ sừng mục tử lại cô thôn Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi Dặm liễu sương sa khách bước dồn Kẻ chốn chương đài người lữ thứ Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn"

  (04/12/2011)

Những tin cũ hơn

 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 8
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 8

  NGƯỜI NỮ TU HUYỀN CHỨC J.NGỌC

   

  (27/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 7
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 7

  TRUYỆN DÀI GS. NGUYỄN XUÂN VINH

  Tìm Nhau Từ Thuở

  (27/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 6
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 6

  Lịch sử nghìn năm khó thứ tha Ngỗ nghịch cộng nô dâng biển mẹ Bất tài bè lũ cố manh nha Vùng lên ta quyết, đòi sông núi Lật đổ loài gian, giữ nước nhà Chiến dịch phong trào đang chuyển dậy Chung lòng vững chí giữ quê cha. Cù Hoà Phong

  (27/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 5
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 5

  NHỮNG BƯỚC CHÂN VIỆT NAM

  Những bước chân đi dập dồn như sóng Sài gòn Hà Nội mọi nẻo quê hương Tuổi trè Việt Nam tỏ cùng thế giới Tiếng nói hào hùng chống phường vô lương

  Những bước chân đi tay nắm bàn tay Bất chấp hiểm nguy rình rập bủa vây Cùng cất tiếng chống lũ người ngang ngược Nước non này tuổi trẻ vẫn còn đây

  Những bước chân đi giữa rừng biểu ngữ Miệng hô to lời đối kháng giặc thù

  Niềm vui tôi rộn ràng trong lòng ngực Tuổi trẻ này sẽ sống mãi muôn thu.

  (27/12/2011)
 • Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 4
  Tuyển Tập Văn Đàn Đồng Tâm 15 - Phần 4

  Mùa thu, lá xanh đổi màu vàng úa rơi rụng lìa cành, nương theo chiều gió. Nhưng đối với nghệ nhân, tuy cảnh nên thơ ấy không tìm thấy ở Houston nói riêng, ở Hoa Kỳ nói chung, không thể so sánh được với thu Hà Nội của năm xưa. Mùa thu là mùa của êm dịu, khí trời tươi mát, tuy nhiên cũng là mùa chuyển tiếp từ mùa nắng hạ nóng gắt, qua mùa đông lạnh lẽo.

  (27/12/2011)
Tin tức
 • Phóng Sự Ra Mắt TTDT số 12 và Web site VDDT
  Phóng Sự Ra Mắt TTDT số 12 và Web site VDDT

  CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU

  TUYỂN TẬP ĐỒNG TÂM SỐ 12 & WEB SITE

  www.VanDan-DongTam.org TẠI HOUSTON TEXAS VÀO NGÀY 15 THÁNG 05 NĂM 2011

  Từ mấy tuần trước ngày Giới Thiệu Sách (GTS), tôi đã nhận được thông báo qua email, và qua diễn đàn của Văn Đàn Đồng Tâm rằng: vào ngày 15- 5- 2011, Văn Đàn Đồng Tâm (VĐĐT) sẽ có buổi giới thiệu Tuyển Tập Đồng Tâm số 12, chủ đề Xuân Hy Vọng, và chính thức ra mắt web site vandan-dongtam.org, được tổ chức tại nhà hàng Phố Núi 8282 đường Bellaire, khu Southwest Houston. 

   

  (29/05/2011)
 • Doãn Quốc Vinh - ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’
  Doãn Quốc Vinh - ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’
    Doãn Quốc Vinh Dùng Nghệ Thuật Để ‘Cho Em Niềm Hy Vọng 9’

   

  Doãn Quốc Vinh, hậu duệ của nhà văn lão thành Doãn Quốc Sỹ - cố Vấn VĐĐT, đã sáng tác và thực hiện những tập thơ  được chuyền tay nhau qua các bạn hữu thân thương và những anh chị em trong gia đình của tác giả. Thơ anh chuyên chở nhiều tâm sự - như nhắn nhủ hay hồi tưởng về quá khứ. Những vần thơ âm hưởng lục bát thật ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một bầu trời thênh thang,  tình cảm của tác giả rộng mở chan chứa tình quê hương, dân tộc. Bằng vào sự thiết tha với gia đình cha mẹ anh em, với người tình, với bạn bè thân yêu, cho mọi người xa gần ngay cả với các thành viên của Đồng Tâm chúng ta nữa. Xin cám ơn họa sĩ DQV của ĐT vì ngoài những hoạ phẩm riêng cho TTĐT anh còn gửi thêm qua thi phẩm những nỗi niềm đau thương chua xót hay yêu thương trìu mến của tác giả đối với những điều trông thấy biểu hiện trong 4 tập thơ :  Lục Bát Tùy Bút ,  Lục Bát Đôi Bờ, Lục Bát Ru Hời  và  Lục Bát Tình của Doãn Quốc Vinh DOÃN QUỐC VINH với đêm dạ tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng 9,” sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011, tại nhà hàng Mon Amour, thuộc thành phố Anaheim, California.

   

  Văn Đàn Đồng Tâm (VDDT) xin hân hạnh giới thiệu và thân mời quý văn thi hữu và đồng hương tham gia ủng hộ thật đông đảo.

   

   

  * * * * *

  Từ “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều” Gần đây, tôi được dịp đọc lại “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều” trên trang SángTạo.org. Đọc công khai, đọc bao nhiêu lần tùy thích. Càng đọc, càng thích. Càng đọc, càng u ẩn niềm quê. Càng đọc, càng muốn khóc cho cái điêu linh của quê hương, dân tộc, cho cái nhục nhằn của sinh linh. Càng đọc, càng muốn đi tìm tác giả, để cám ơn ông đã cho tôi được sống với đất nước trong một giai đoạn trước khi tôi chào đời. Càng đọc, càng nhớ lại cái lần đầu tiên gặp Doãn Quốc Sỹ trong cái tủ kính khóa chặt của ông Ngoại tôi ở một vùng quê miền Tây Nam đất Việt. Tôi đọc lén. Lén cái chính quyền sau 1975. Lén cả ông Ngoại tôi, vì sách quý, con nít biết gì mà động vào. Tuy sau này tôi mới biết, ông tôi không hề cấm con cháu đọc sách của ông, dù ông quý sách hơn cả vàng (nên tôi oai hùng mượn ông quyển “Ba Sinh Hương Lửa” và vác về nhà đọc một cách hết sức chính quy). “Ngàn vàng dễ kiếm, lời tốt khó tìm.” Quý là đúng. Và quý nhất là cái thông điệp mà nhà văn, nhà giáo Doãn Quốc Sỹ đã trân trọng gửi gắm cho độc giả ở cuối truyện. Với cái ngôn ngữ giản dị và một tâm hồn thuần Nho, ông nói lên một sự thật và một thực tế mấu chốt của thời đại chúng ta. “Ở thế giới thực dân tư bản, người ta tung vật chất ra để giam lỏng linh hồn. Ở thế giới thực dân cộng sản, người ta phong tỏa vật chất để mua rẻ linh hồn. Cả hai cùng thất bại! Linh hồn nhân loại chỉ có thể mua bằng tình thương yêu rộng rãi và chân thành.” “Tình thương yêu rộng rãi và chân thành.” Tình thương yêu ấy, nó có mùi vị gì, màu sắc ra sao, kích cỡ thế nào, hình dáng làm sao? Theo tôi, nhà giáo Doãn Quốc Sỹ đã xuất sắc trong việc tề gia, để câu trả lời nằm chính ngay trong huyết mạch lưu truyền của ông. Đến “Niêu Cơm Quê Nhà” Con nhà tông, nên chắc chắn phải giống lông giống cánh. Doãn Quốc Vinh, hậu duệ của nhà văn Doãn Quốc Sỹ, đã được bú mớm cái dòng sữa của mẹ và cái dòng tư tưởng của cha từ trong nôi. Doãn Quốc Vinh được biết đến nhiều như một họa sỹ, qua các cuộc triển lãm “Ao Nhà Lung Linh” hay “Chuyện Trò Với Lá,” vừa xuất thần trong bản sắc dân tộc, vừa bật tung những sáng tạo hiện đại. Nhưng Doãn Quốc Vinh cũng dính líu với chữ nghĩa, có lẽ vì cái duyên nghiệp viết lách còn quá nồng nàn giữa hai thế hệ của Doãn gia. Tôi đặc biệt quan tâm đến “Niêu Cơm Quê Nhà,” một bài thơ Doãn Quốc Vinh viết tặng cho người thân ở xa, khi anh còn ở tại Sài Gòn, vào năm 2005.

  Bài thơ dung dị và dân dã như cái niêu cơm, như ý niệm quê nhà, như mối tình thôn quê thuần nông nghiệp. Bài thơ được ‘nấu’ như thế này: “…lạy trời , lạy đất , lạy mây lạy cho lúa chín trĩu đầy hạt thơm lạy cho xó bếp nhiều rơm để tôi thổi chín niêu cơm quê nhà mời anh , mời chị ở xa ghé chơi … xơi chén cơm cà với tôi bát canh bông bí ngọt chồi vại dưa , khoanh cá, khúc dồi … chân quê dăm năm thu vén bộn bề này anh, này chị đường về nhớ chăng?” Doãn Quốc Vinh đã thể hiện “tình thương yêu rộng rãi và chân thành” một cách thật cụ thể trong bài thơ này. Anh cầu khẩn cho có được những điều kiện cần thiết để nấu một bữa cơm nhà quê, để mời những anh những chị đang sống xa quê, vài năm “thu vén bộn bề” một lần, về lại. Anh mong họ được hưởng lại cái không gian quê nhà ngay trên đầu lưỡi. Không dưng anh làm cho tôi thèm mùi khói rơm quá! Nhưng cái sự chuyên cẩn trong từng cái lạy, cái chọn món, cái ‘thổi’ cơm (rất dân dã, và hầu như chỉ còn ở thôn quê Việt Nam vì sự bành trướng của bếp ga, bếp điện) – tất cả bày ra một mâm cỗ của yêu thương, thông cảm, chia sớt. Người-ở-lại Doãn Quốc Vinh đã “chân thành” và cũng rất “rộng rãi” với tâm sức của mình khi đi ngược dòng thời gian, thổi một “niêu cơm quê nhà” để làm ấm lòng người đi xa. Cho đến khi chính anh cũng là người đang đi xa, thì anh lại tiếp tục ‘thổi’ cơm để gửi về cho những đồng bào ở lại, nhất là những đồng bào nghèo khó. Dùng hội họa để “Cho Em Niềm Hy Vọng 9” Doãn Quốc Vinh đã ‘thổi’ cơm cho những người nghèo khổ trên quê hương bằng cách nào? Anh không lạy trời lạy mây nữa. Anh vẽ. Anh đã chọn những bức tranh ưng ý của mình để bán gây quỹ cho SAP-VN tại đêm dạ tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng 9,” sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011, tại nhà hàng Mon Amour, thuộc thành phố Anaheim. Nếu tình người bàng bạc trong văn chương chữ nghĩa của cha con họ Doãn, thì tình người là một nếp sống hằng ngày trong gia đình này. Doãn gia đã cưu mang bao người cơ bần, ngay giữa lúc họ Doãn cũng phải đối diện với khó khăn thời chiến. Họ Doãn đã dùng cái “tình thương yêu rộng rãi và chân thành” để sống và làm chủ đạo cho dòng tộc mình. Cho nên việc họa sĩ Doãn Quốc Vinh đưa cái “tình thương yêu rộng rãi” ấy đến góp tay với SAP-VN để phục vụ đồng bào trong cảnh khốn cùng, âu chỉ là một việc tất yếu. SAP-VN, với tất cả những thành quả trong hoạt động từ thiện gần hai thập niên qua, đã đón nhận sự giúp đỡ hết mình của biết bao nhân tài và mạnh thường quân. Nhưng sự giúp đỡ của Doãn Quốc Vinh lần này làm cho tôi xúc động theo lũy thừa đôi, có lẽ vì anh diễn đạt cái ‘tình quê’ một cách tự nhiên và sâu sắc, nhất là qua những bài thơ và phát biểu của anh. Trong thời gian chuẩn bị cho ngày gây quỹ, thân mẫu của anh, bà Doãn Quốc Sỹ, nhũ danh Hoàng Thị Thảo, đã hấp hối và qua đời đầu tháng Chín tại Houston, Texas. Có lẽ bà là một trong những người đàn bà hạnh phúc nhất, vì đã có một người phối ngẫu giàu lòng nhân ái như vị văn tài Doãn Quốc Sỹ, đã cùng bà nuôi nấng những người con có tấm lòng tha thiết với quê hương và với đồng bào như Doãn Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương cùng đến, thưởng lãm những “niêu cơm quê nhà” mà Doãn Quốc Vinh đã ‘thổi’ bằng óc sáng tạo và nét cọ tài ba, để cùng SAP-VN thắp sáng tình quê trên những vùng nhân sinh nghèo khổ của quê hương. Nếu không có quý vị, “niêu cơm quê nhà” của Doãn Quốc Vinh sẽ không “chín” nổi vì thiếu lửa. Quý đồng hương có thể mua vé trước tại Nhà Sách Tự Lực (714 531 5290, 714 531 5290), hoặc Tiệm Kính Optometry (714 418 0190, 714 418 0190), hay qua email tại (sapvntix@gmail.com). Nếu có thắc mắc về chương trình gây quỹ, xin quý vị gọi số điện thoại 714-901-1997, 714-901-1997. Xin hẹn cùng ‘ăn cơm quê nhà’ với quý vị lúc 4:30 chiều ngày 16 tháng Mười, 2011 tại Nhà hàng Mon Amour (Mon Cheri 2 cũ), tọa lạc tại 3150 W. Lincoln Ave, #134, Anaheim, CA 92801.

   

  Trangđài Glassey-Trầnguyễn

   

   

   

  (10/10/2011)
 • Ra Mắt Tuyển Tập VDDT 12 - Xuân Hy Vọng
  Ra Mắt Tuyển Tập VDDT 12 - Xuân Hy Vọng

   

                             

   

  Thư Mời

  Văn Đàn Đồng Tâm (VDDT) trân trọng kính mời quý văn nghệ sĩ và đồng hương thân hữu, vui lòng dành chút thời gian đến tham dự buổi liên hoan văn nghệ giới thiệu tuyển tập VDDT số 12, chủ đề Xuân Hy Vọng, được tổ chức tại nhà hàng Phố Núi, địa chỉ 8282 Bellaire Blvd. Houston TX 77072, vào chiều Chúa nhật, ngày 15 tháng 05 năm 2011, từ 4PM đến 9PM.

   

  Chương trình gồm nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn do nhiều nghệ sĩ tham gia trình diễn (Hoàng Kim Khánh, Sonny Phan, Lệ Ngọc, Nguyệt Khánh, J. Ngọc, Nhật Hạnh, Phan Thanh, v.v…)

   

  Vào Cửa Tự Do. Phục vụ Ẩm Thực Miễn Phí.

  Tặng Quà Lưu Niệm. Dạ Vũ Vui Nhộn.

   

  Sự hiện diện của quý vị là một vinh dự và niềm khích lệ lớn lao đối với VDDT.

  Trân trọng kính mời

   

  Thay mặt Ban Tổ Chức

   

  Cù Hoà Phong

  281-975-9782

   

  P.S. Vì chỗ ngồi có giới hạn, xin quý vị vui lòng sớm ghi danh tham dự qua email vandandongtam@gmail.com hay điện thoại cho Tạ Xuân Thạc (281-370-0233), Cù Hoà Phong (281-975-9782) để nhận vé mời.

  Xin chân thành cám ơn.

   

   

                          

   

   

   

   

   

   

  (12/05/2011)
Quảng cáo
Mark D.Le M.D.,P.A
Nguyen Phi Loi
TRỢ CẤP TÀN TẬT – SSI
KS Bellaire
Nhan Hien
drmainguyen
Nguyen Quoc Dung
Northside Domestic & Import
Tofu
nicolasdetal
PharmTrustPharmacy